Formularz DOOR 2 Atos

logo-door2atos

W celu rejestracji prosimy o wybranie 1, 2 lub 3 prezentacji, wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wyrażenie poniższej zgody.

 GTD - Sztuka bezstresowej efektywności Execution Happens - Jak unikać pułapek bezsensownej pracy (FAKE WORK) HCS - Strategiczna Sprzedaż Rozwiązań

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DOOR Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 33, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000559551, NIP: 7010486350, REGON: 361604095, jako administratora danych, moich danych osobowych w zakresie: adres e-mail, numer telefonu. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania, a samo ich podanie jest dobrowolne.

* Pola wymagane.

X