Przywództwo Powyżej Linii (dla kadry menedżerskiej) (Others Track)

OTHERS TRACK: Ścieżka innych

 

W drodze do większej współodpowiedzialności (accountability) wśród innych.

Chcesz, aby Twoje OCZEKIWANIA były realizowane przez pracowników w terminie, w odpowiedniej jakości i bez zwiększonego Twojego udziału?
Szukasz skutecznego sposobu odkrywania w ludziach pasji do działania?
Chcesz mieć zmotywowany, zaangażowany i współodpowiedzialny zespół pracowników?
Jeśli tak, ta sesja jest dla Ciebie.
Warsztat Others Track® wskazuje właściwą ścieżkę do budowania współodpowiedzialności (accountability) wśród innych.
Uczestnicy przekonają się, że ich indywidualne działania są niezbędnymi czynnikami decydującymi o sukcesie organizacji. Ich działania służą do tego, by wziąć większą odpowiedzialność za osiąganie kluczowych rezultatów w organizacjach.

Udział w sesji warsztatowej Others TRACK®:

 • daje narzędzia pozwalające wymagać od innych współodpowiedzialności w sposób pozytywny i zgodny z zasadami szacunku i zaufania
 • pozwoli sformułować zgodne, realne, powtarzalne i mierzalne Kluczowe Oczekiwania
 • przedstawi sposób realizacji celów indywidualnych i organizacyjnych przez zastosowanie modelu Sekwencji Współodpowiedzialności
 • pokaże, co zrobić, by każdy zajmował się właściwymi rzeczami oraz jak zbudować zaangażowanie i doprowadzać sprawy do końca
 • wskaże, jak podtrzymywać w innych odpowiedzialność za oczekiwane rezultaty, jako główny wyznacznik realizowanych oczekiwań

Sesja warsztatowa skierowana jest do:

 • osób zarządzających w organizacjach
 • menedżerów wyższego i średniego szczebla
 • właścicieli małych i średnich firm, które świadczą usługi specjalistyczne

Każdy uczestnik otrzyma:

 • pakiet materiałów szkoleniowych
 • książkę „Zasada OZ: uzyskiwanie rezultatów poprzez indywidualną i organizacyjną współodpowiedzialność”
 • certyfikat uczestnictwa
 • możliwość konsultacji po szkoleniu
 • dostęp do narzędzi online PILTools – w cenie szkolenia (o wartości 600 zł + 23% VAT).
  Dostępność narzędzi online PILTools po warsztacie dodatkowo będzie wspierać codzienną pracę związaną z wdrożeniem programu OthersTRACK®. Zasoby PILTools dostępne są tylko dla uczestników. Krok po kroku wspomagają wdrażanie procesu współodpowiedzialności i pozwalają ugruntować wiedzę z sesji warsztatowej. Nauka jest dostosowana do indywidualnego tempa i możliwości uczestnika. Obejmuje motywacyjne filmy wideo oraz studia przypadków, które mają powodować, aby najlepsze praktyki z zakresu współodpowiedzialności były priorytetem

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

 20 - 21 lipca 2017, Trener: Mariusz Łycyniak, Promocja Wakacyjna - 1 osoba 2300 zł - 2 osoba 1950 zł

 05 - 06 października 2017, Trener: Mariusz Łycyniak

 Nie jestem płatnikiem VAT

 PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

 Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

 Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X