Chat with us, powered by LiveChat

Blog

10 porad dla agenta zmiany

10:36 10 Luty in Zarządzanie, Zarządzanie zmianą
0 Comments
0

Jeśli jesteś agentem zmiany lub liderem zespołu projektowego i przygotowujesz się do rozpoczęcia zmiany organizacyjnej lub innego rodzaju krytycznego projektu, oto kilka ważnych przypomnień dla zapewnienia osiągnięcia pełnej wartości realizacji projektu.

Te 10 przypomnień pomoże Ci w prawidłowym rozpoczęciu projektu oraz przyspieszy jego implementację.

1. Upewnij się, że Twoja definicja projektu zgadza się z tą „jasną i ogólnie pojmowaną” przez innych objętych zmianą. Łącznie z Agentami, Sponsorami i Beneficjentami. Definicja powinna zawierać dokładny opis zarówno obecnego stanu (jak jest teraz),jak i pożądanego stanu (jak będzie).

Wskazówka: Może się okazać, że łatwiej będzie uzgodnić przyszły, pożądany stan niż obecny! Dzieję się tak, dlatego, że prawdopodobnie istnieje wiele różnych wyobrażeń na temat obecnej sytuacji i problemów organizacji.

2. Korzystaj z szybkiego i stałego systemu pomiarowego, który zapewni wszystkim, którzy są objęci zmianą, rzeczywiste i aktualne dane na temat postępów wdrażania.

3. Ustaw „wskaźniki sukcesu”, które obejmują ramy czasowe, budżet, cele techniczne, cele biznesowe i pożądane zachowania, które chciałbyś zobaczyć w każdej z grup docelowych mających wpływ na zmianę.

4. Przed rozwinięciem komunikacji projektowej upewnij się, że masz opracowaną przekonującą „krótką mowę do sukcesu”, która zawiera organizacyjne i osobiste motywacje do zmiany oraz ukazuje pilność sytuacji. Powinna zawierać następujące tematy:

  • Co się zmienia?
  • Dlaczego poświęcamy czas i zasoby w celu dokonania tej zmiany?
  • Co się stanie, jeśli nie uda się – jakie są konsekwencje dla organizacji?

5. Należy określić wdrożenie w zakresie jego oddziaływania na różnych Beneficjentów. Pomyśl o wdrożeniu z ich punktu widzenia, a nie z perspektywy całej organizacji.

6. Unikaj pokusy rozwinięcia nieatrakcyjnej lub nudnej definicji zmiany, która może stać się niejasna i nie ma realnego znaczenia. To nie pomoże w uniknięciu odporności na zmiany. Jeśli ulegniesz takiej pokusie potencjalną karą będzie utrata wiarygodności Beneficjentów zmiany.

7. Nie ignoruj problemów, które dotykają porozumienia w sprawie zakresu zmian. Te problemy nie znikną, a mogą nawet spowodować opóźnienia w projekcie. Rozwiązuj te problemy jak najszybciej jest to możliwe lub w późniejszych etapach projektu zmarnujesz mnóstwo czasu na naprawianie tego, co z nich urosło.

8. Bardzo pomocne jest śledzenie usystematyzowanego podejścia do rozwijania definicji projektu. Spotkaj się ze swoim zespołem po dwóch, trzech dniach od momentu rozpoczęcia projektu i przeprowadź krótką dyskusję na temat tego, jak w tym momencie rozumieją definicję projektu. Mała inwestycja na etapie planowania może pomóc w uniknięciu poważnych komplikacji w procesie wdrażania.

Najlepiej jest mieć umowę na to, „co robić” i „jak to się robi”. Skonsultuj swój plan działań biznesowych ze swoimi Sponsorami, aby upewnić się, że są one zgodne z ich oczekiwaniami.

9. Należy pamiętać, że plan działań biznesowych nie jest statycznym, niezmiennym dokumentem. Trzeba „przetłumaczyć” go na zrozumiały język, ze znaczącymi przykładami dla każdej grupy docelowej, mającej wpływ na zmianę. Na pewno będą oni chcieli wiedzieć, co zmieni się dla nich po zakończeniu projektu.

10. Musisz posiadać plan działań biznesowych dla wszystkich, różnych Beneficjentów. Ważne jest również, aby określić, w jaki sposób upewnisz się, że jest on dla nich zrozumiały.

Prawdopodobieństwo, że projekt osiągnie wyniki biznesowe, jakich oczekujesz jest znacznie zwiększone, kiedy wykonujesz pełną i dokładną pracę od momentu rozpoczęcia projektu!

Tekst przygotowany przez Wiktora Siegel

[Fot.: fotolia.com]

admin

slawomir.kazimierczak@door.com.pl

Administrator serwisu

No Comments

Post a Comment