Chat with us, powered by LiveChat

Blog

Realizacja strategii

15:50 12 Maj in Zarządzanie
0 Comments
0

Dlaczego większość firmowych inicjatyw nie wypala lub ich efekty są dużo gorsze, niż zakładano? Przyczyna wcale nie leży w tym, że nie zostały należycie przemyślane. Powód klęski to zazwyczaj kiepska realizacja.

Firma FranklinCovey prawdopodobnie jako pierwsza przeanalizowała tak głęboko problem skutecznej realizacji strategii. Zbadaliśmy, co się tak naprawdę dzieje na drodze łączącej pokoje zarządu z pierwszą linią. Dzięki temu wyizolowaliśmy czynniki, które powinny być spełnione, aby można było skutecznie przekładać plany na rzeczywistość.

W trakcie naszych badań:

 • ściśle współpracowaliśmy z ponad 400 organizacjami wszystkich typów, pomagając im wdrożyć kluczowe projekty;
 • przeanalizowaliśmy dane z 200 tys. ankiet, przeprowadzonych na wszystkich poziomach organizacyjnych. Ankiety te badały praktyczne aspekty realizacji;
 • wśród członków ponad tysiąca zespołów przeprowadziliśmy wywiady na temat praktyk biznesowych dotyczących realizacji.

Rezultaty? Dowiedzieliśmy się, co robią organizacje, które potrafią doskonale przekładać plany na rzeczywistość. Obserwowaliśmy, jak:

 • wielka firma informatyczna zwiększa swoje przychody o blisko 1 miliard dolarów,
 • na pozycję rynkowego lidera awansuje sieć sklepów detalicznych, która była w branży na szarym końcu,
 • władze jednego z amerykańskich stanów osiągają spektakularny wzrost wskaźnika satysfakcji konsumentów.

Lekarstwem na bolączki, związane z przeszkodami w realizacji, jest poniższy zestaw dyscyplin, stosowany przez zespoły, które skutecznie osiągają swoje cele:

 1. Koncentruj się na Celach Kluczowych.
  Każdy w zespole ma absolutną jasność, jakie są najważniejsze priorytety, od których zależy sukces. Cel Kluczowy to zadanie, które musi być zrealizowane. Jeśli nie jest, inne osiągnięcia się nie liczą.
 2. Działaj według wskaźników kierunkowych.
  Każdy zna i realizuje kilka czynności, które wywierają największy wpływ na osiągnięcie Celu Kluczowego, zgodnie z kryterium „80/20”. Monitorując te czynności, stosuje się wskaźniki kierunkowe.
 3. Stosuj motywującą tablicę wyników.
  Każdy zna wskaźniki monitorujące jego wyniki w drodze do sukcesu, śledzi więc na bieżąco, czy zmierza ku wygranej, czy nie. Motywująca tablica wyników zagrzewa ludzi do zwycięstwa.
 4. Twórz rytm współodpowiedzialności.
  Każdy jest często i regularnie rozliczany z postępów na drodze do realizacji celów.

Jeżeli stosuje się wszystkie te dyscypliny, szanse na sukces w realizacji celów rosną lawinowo. Jednakże, jeśli pominiemy lub zaniedbamy choć jedną z dyscyplin, nie tylko nie dodamy przedsięwzięciu skrzydeł, ale wręcz uwiążemy mu kulę u nogi.

4 Dyscypliny Realizacji służą osiąganiu prawdziwych i znaczących rezultatów. Aby je zobrazować, rysujemy strzałki, ponieważ Dyscypliny ukierunkowują wszystkie działania tak, by trafić prosto do celu. Strzałki zwrócone są wlewo, gdyż najlepsze zespoły funkcjonują „od prawej do lewej”: są współodpowiedzialne za to, by wskaźniki kierunkowe pokazywały pożądane wyniki, które z kolei wpływają na realizację Celów Kluczowych. Dyscyplina nr 3, czyli motywująca tablica wyników, zajmuje w metodologii 4 Dyscyplin centralną pozycję. Cele Kluczowe (CK – określane jako Dyscyplina nr 1) oraz wskaźniki kierunkowe (określane jako Dyscyplina nr 2) są zawsze pokazywane na tle tablicy wyników, aby zespół mógł się na nich oprzeć w swoich działaniach.

Rytm współodpowiedzialności otacza wszystkie inne elementy, ponieważ dzięki niemu mogą one razem funkcjonować. Dyscypliny nr 1 i 2 nie dałyby żadnych efektów bez Dyscypliny nr 4, która polega na precyzyjnym, regularnym i częstym wzmacnianiu współodpowiedzialności za Cele Kluczowe (CK) i wskaźniki na tablicy wyników. Kolisty kształt strzałki oznacza, że wszystko i tak sprowadza się do współodpowiedzialności.

Więcej informacji tutaj.

Tekst przygotowany przez Piotra Zagdańskiego

[Fot.: fotolia.com]

admin

slawomir.kazimierczak@door.com.pl

Administrator serwisu

No Comments

Post a Comment