Chat with us, powered by LiveChat

Blog

Zasada OZ

16:25 09 Wrzesień in Zarządzanie
0 Comments
1

CZĘŚĆ 1
OSIĄGANIE REZULTATÓW DZIĘKI POSTAWIE WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI (ACCOUNTABILITY)

We wszystkich częściach świata ludzie i organizacje nieustannie zmagają się z poczuciem bezradności i bezsilności u innych, z postawą interesowania się tylko sobą i „własnym podwórkiem”.
Osoby, które przyjmują na siebie odpowiedzialność za uczynienie pewnych rzeczy lepszymi, przechodzą z pozycji „bycia ofiarą” do umiejętności pokonywania przeszkód, radzenia sobie z problemami i pozyskiwania zupełnie nowych kompetencji.

Skoro przyjmowanie odpowiedzialności jest korzystne zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym, warto zadać następujące pytania:
W jaki sposób ludzie i organizacje mogą przełamywać cykl wiktymizacji i przechodzić Powyżej Linii w celu osiągnięcia lepszych rezultatów?
Jak przejść od myślenia „dlaczego nie mogę zrobić czegoś lepiej” do refleksji „w jaki sposób poprawić swą przyszłość”? Jak ulepszyć osiągane rezultaty poprzez przyjęcie odpowiedzialności?
Brak przyjmowania odpowiedzialności to myślenie o sobie jako o ofiarach nieszczęśliwych zbiegów okoliczności, czekanie na kogoś lub coś, co może zmienić naszą sytuację. Podróż od ignorancji do wiedzy, od strachu do odwagi, od niemocy do potęgi, od poczucia bycia ofiarą do poczucia odpowiedzialności – każdy z nas przebył kiedyś taką drogę. Najtrudniej jest jednak przyswoić sobie prostą lekcję: nie można utknąć na tej drodze, nie można obwiniać innych za swoją sytuację. Nie można czekać, aż pojawi się to coś, lub ktoś, co/kto sprawi, że wszystkie problemy znikną lub same się rozwiążą. W dzisiejszych, skomplikowanych czasach pokusa robienia z siebie ofiary czynników zewnętrznych i ofiary zachowań innych osób staje się tak wszechobecna, że zaczyna stanowić przyczynę bardzo poważnych kryzysów.
CIENKA LINIA
Cienka linia wyznacza granicę między sukcesem a porażką, między wielkimi firmami i tymi zwyczajnymi. Poniżej tej linii znajduje się na przykład:
– poszukiwanie wymówek,
– obwinianie innych,
– niezrozumienie i poczucie bezradności.
Powyżej zaś są takie rzeczy jak:
– poczucie rzeczywistości,
– świadomość posiadania wpływu,
– wola rozwiązywania problemów,
– chęć do działania.
Podczas gdy przegrani upadają Poniżej Linii snując historie tłumaczące,
dlaczego ich wysiłki poszły na marne, zwycięzcy przechodzą Powyżej Linii, umocnieni zaangażowaniem i podejmowanym wysiłkiem. Ludzie i organizacje znajdują się Poniżej Linii wówczas, gdy świadomie lub nieświadomie unikają odpowiedzialności za indywidualne lub wspólne wyniki. Pracownicy uwikłani w cykl wiktymizacji lub we wzajemne obwinianie się, zaczynają tracić zaangażowanie, czują się bezsilni. Tylko poprzez przejście Powyżej Linii i podjęcie Kroków Ku Odpowiedzialności® mogą znów stać się mocni.
ZASADA ACCOUNTABILITY (współodpowiedzialności)
Odpowiedzialność, poczucie siły i zaangażowanie to przymioty pracowników i zespołów, które nieustannie zadają sobie pytanie zawarte w postawie Accountability (współodpowiedzialności): „Co jeszcze
mogę zrobić, by wznieść się Powyżej Linii i osiągnąć oczekiwane rezultaty?”
Poczucie wewnętrznej odpowiedzialności oraz sprawczości leży u podstaw wszelkich wysiłków, które podejmujemy, by podnieść jakość, usatysfakcjonować klienta, umocnić ludzi, zbudować zespół, stworzyć nowe produkty, zmaksymalizować efektywność i osiągnąć oczekiwane rezultaty.
Jednostki i organizacje funkcjonujące Poniżej Linii w sposób świadomy lub nieświadomy unikają przyjęcia odpowiedzialności za rezultaty. Popadając w cykl wiktymizacji oraz poczucia zależności, zaczynają tracić zapał, motywację, aż do momentu poczucia całkowitej bezsilności.
JAK ROZPOZNAĆ, ŻE ZNALEŹLIŚMY SIĘ PONIŻEJ LINII
Gdy wpadniemy w cykl wiktymizacji, nie uda nam się z niego wydostać, jeśli nie uświadomimy sobie, że znaleźliśmy się Poniżej Linii i płacimy za to wysoką cenę. Tylko jeśli zdamy sobie z tego wszystkiego sprawę, możemy poczynić pierwszy krok, który nazywamy nastawieniem Zobacz to. W ten sposób uzyskujemy odpowiednią perspektywę, która pozwala nam przejść Powyżej Linii. Często nie jesteśmy w stanie samodzielnie stawić czoła inercji cyklu wiktymizacji i potrzebujemy opinii kogoś innego – przyjaciela, partnera lub doradcy.
Udało się wyróżnić sześć podstawowych etapów typowych dla większości ludzi i organizacji znajdujących się Poniżej Linii.
Ignorowanie/Zaprzeczanie. Typową reakcją osób uwikłanych w cykl wiktymizacji jest ignorowanie lub zaprzeczanie; udają, że nie wiedzą o istnieniu problemów, trwają w nieświadomości, że problem na nich oddziałuje lub starają się go zanegować.
To nie jest moje zadanie. Ten etap odzwierciedla świadomość, że coś musi być zrobione, by osiągnąć konkretny rezultat. Tej świadomości towarzyszy jednak unikanie uczestniczenia we współodpowiedzialności za to działanie.
Pokazywanie palcami. W tej fazie cyklu wiktymizacji ludzie odmawiają wzięcia odpowiedzialności za wyniki i szukają okazji do zrzucenia winy oraz odpowiedzialności na innych.
Dezorientacja – „Powiedz mi, co mam robić.” Na tym etapie cyklu ludzie używają argumentu o dezorientacji oraz braku wiedzy, aby postawić siebie i swoje poczucie odpowiedzialności w lepszym świetle. Jeśli nie rozumieją jakiegoś problemu lub sytuacji, to nikt przecież nie może od nich wymagać, by coś w związku z nimi zrobili.
Chronienie samych siebie. Przedostatni etap cyklu wiktymizacji to chronienie samych siebie – proces, w którym ludzie szukają ochrony Poniżej Linii poprzez konstruowanie wymyślnych usprawiedliwień i precyzyjnych historii mających wyjaśnić, dlaczego nie można ich oskarżyć o żadne błędy i niedociągnięcia.
Bierne przyglądanie się („Jakoś to będzie”). Ludzie często wikłają się w cykl wiktymizacji, decydując się biernie przeczekać problemy. Jednak w takim klimacie sytuacja może się jedynie pogorszyć.
Każda osoba może upaść Poniżej Linii od czasu do czasu, ale kiedy się to już stanie, nie jest możliwy powrót na właściwy tor bez uświadomienia sobie wysokiej ceny, którą trzeba było zapłacić za funkcjonowanie na tym poziomie. Dopiero wtedy powoli można Zobaczyć to, czyli dostrzec odpowiednią perspektywę niezbędną do powrotu Powyżej Linii i rozpoczęcia wspinaczki po drabinie odpowiedzialności.
KROK PO KROKU KU ODPOWIEDZIALNOŚCI

sciezkiblog

Uniwersalne Kroki Do Odpowiedzialności (Zobaczyć to, Przyjąć za to odpowiedzialność, Rozwiązać to, Zrobić to) są elementami układanki, która stanowi o sukcesie biznesowym w każdym wypadku, bez wyjątków.
Przejście przez wszystkie Kroki Do Odpowiedzialności oraz poruszanie się w ich obszarze wymaga wiele czasu, wysiłku, poświęcenia, a czasem nawet doświadczania bardzo trudnych emocji, lecz kiedy już zasmakuje się życia Powyżej Linii, żadna organizacja ani jednostka nie chce wrócić do schematu wzajemnego obwiniania się.
Umiejętność wznoszenia się Powyżej Linii można nabyć stosując poniższe wskazówki, które określają nawyki i zachowania osoby odpowiedzialnej:
Zachęcasz wszystkich, by wygłaszali szczere opinie o Twojej pracy,
Nigdy nie chcesz, by ktokolwiek, nawet Ty sam, zatajał prawdę przed Tobą,
Trafnie rozeznajesz rzeczywistość, ze wszystkimi jej problemami i wyzwaniami,
Nie marnujesz czasu ani energii na rzeczy, których nie możesz kontrolować lub na które nie masz wpływu,
Zawsze angażujesz się w to, co robisz na 100 procent, a kiedy widzisz, że Twoje zaangażowanie zaczyna słabnąć, starasz się ożywić je na nowo,
Bierzesz odpowiedzialność za okoliczności i rezultaty, nawet jeśli nie są wystarczające lub pożądane,
Dostrzegasz, kiedy zaczynasz upadać Poniżej Linii i starasz się zręcznie uniknąć pułapek cyklu wiktymizacji,
Sprawia Ci przyjemność robienie codziennych rzeczy, które są częścią Twojej pracy,
Nieustannie zadajesz sobie pytanie: „Co jeszcze mogę zrobić, aby wznieść się ponad okoliczności i osiągnąć pożądane rezultaty?”.
Kiedy myślisz i zachowujesz się w ten sposób, wówczas funkcjonujesz Powyżej Linii.
Powyższe zmiany w postawach, nastawieniach, zachowaniach wymagają dużego wysiłku stanowiącego zmianę elementu kultury organizacji. Wysiłek o tyle wdzięczny, że prowadzący do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, rozwoju i podejmowania wyzwań.

Autorem artykułu jest Piotr Sobczak.

wykresblog

admin

slawomir.kazimierczak@door.com.pl

Administrator serwisu

No Comments

Post a Comment

X