Chat with us, powered by LiveChat

Rok 2020 był dla wszystkich niespodziewaną lekcją pokory. Boleśnie przypomniał o konieczności budowania osobistej efektywności i siły zespołu na solidnych fundamentach.

 • zwinności – szybkiej adaptacji, płynności i wielowątkowości
 • odporności – przewidywalności, żelaznej konsekwencji, dyscyplinie

Jedynym zasobem organizacji, który gwarantuje te dwie, z pozoru sprzeczne zdolności, są ludzie. Ich codzienne wybory mogą być szybkie, adekwatne wobec trudności i jednocześnie stabilne, odpowiedzialne, mocno osadzone w kulturze organizacji. Nie potrafi tego żadna maszyna, aplikacja czy nawet najlepsza procedura.

Jak wzmacniać ludzi by skutecznie wykorzystywali te zdolności?

Zapraszamy na spotkanie z cyklu openDOOR, podczas którego skoncentrujemy się na ważnych, w tym kontekście kwestiach:

OSOBISTA ZARADNOŚĆ – czyli dlaczego:

 • staranne planowanie dnia jest bez sensu.
 • perfekcjonizm jest marnowaniem czasu
 • stres jest Ci niezbędny do życia i może by zdrowy
WięcejDYŻURY KONSULTANTA ON-LINE

NIEUSTĘPLIWE PRZYWÓDZTWO – czyli dlaczego:

 • nie chodzi o zachowania ludzi, ale bardziej o ich przekonania.
 • cele są niczym, jeśli brakuje odpowiedzi: dlaczego.
 • pytanie „jak do tego doszło?” jest bez sensu.
WięcejDYŻURY KONSULTANTA ON-LINE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSPÓLNY WYNIK – czyli dlaczego:

 • odpowiedzialność to motor adaptacji i filar stabilności.
 • kultura organizacji „zjada strategię na śniadanie”.
 • odpowiedzialność to nie cecha charakteru, to proces.
WięcejDYŻURY KONSULTANTA ON-LINE

Obok tych tematów poruszymy też, wychodzącą poza utarte schematy ideę ANTYKRUCHOŚCI.

To kolejny krok wtajemniczenia, wyższy etap rozwoju zespołów i całych organizacji– dla tych już uodpornionych. Ciekawi będziemy Państwa opinii w tej sprawie.

WięcejDYŻURY KONSULTANTA ON-LINE

Przybliżymy Państwu zalety interaktywnej platformy, jaką poprzez DOOR, możecie Państwo wspierać procesy szkoleniowe – Code of Talent

Będziecie Państwo mogli poznać “z bliska” sprawdzone rozwiązania warsztatowe, nasz zespół i styl pracy Zaprezentujemy nowe formy wsparcia procesu uczenia się – w sali i w sieci. Łączymy w nich elastyczność wobec oczekiwań klientów i jednocześnie siłę wynikającą z ponad 30 lat doświadczeń DOOR w szkoleniach i konsultacjach. Takie podejście to najlepszy sposób na dzisiejsze wyzwania.

Szczegółowe informacje, wraz z linkiem na spotkanie prześlemy, po zarejestrowaniu się:

DOŁĄCZ!


Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

X