Chat with us, powered by LiveChat

Misja DOOR Poland

obraz-misja

Zespół profesjonalistów pracujących razem, by pomóc klientom osiągać sukcesy.

 

Obrana przed laty misja DOOR Poland oparta jest na trwałych zasadach – współdziałania i uczciwej wzajemności, a nie na zmiennych rynkowych trendach czy modach szkoleniowych. Dzisiaj, wraz ze zmianami właścicielskimi i paradoksalnie pomimo zmian wokół, chcemy ją jeszcze raz potwierdzić i wzmocnić.

Zespół profesjonalistów – DOOR tworzy unikalny w Polsce zespół ekspertów i pasjonatów szkoleń biznesowych, ludzi z wieloletnim stażem w biznesie i w pracy z uczestnikami warsztatów. Zespół, który swoim doświadczeniem, różnorodnym wykształceniem i znajomością wielu branż gotowy jest pomóc i zaproponować Klientom najbardziej efektywne rozwiązania szkoleniowe na każdym etapie projektu.

 

Pracujących razem – Głęboko wierzymy, że nasze spojrzenie na szkoleniowe wyzwania naszych Klientów może owocować niespotykaną synergią i być inspiracją dla obu stron. Relacje z Klientami zawsze budujemy w oparciu o model relacji partnerskich. Potrzebny jest do tego otwarty dialog i uczciwe stawianie spraw, a to jest możliwe, bo mamy wspólny cel…

 

By pomóc Klientom osiągnąć sukces. – blisko 25 lat doświadczeń szkoleniowych potwierdza starą zasadę. Tam, gdzie możemy stworzyć wspólny cel, tam powstają rzeczy ponadprzeciętne i trwałe. Dla nas celem wspólnych działań jest wygrana każdego Klienta – doskonalenie wyników biznesowych i satysfakcja uczestników szkoleń. Wówczas my też odniesiemy zwycięstwo, rozwijając nasz biznes i swoje kompetencje.

obraz-rezultaty

CHCĘ – motywacja, inspiracja i narzędzia do zmiany zachowań.
POTRAFIĘ – sprawdzona wiedza i umiejętności, dzięki czemu zwiększają się kompetencje.
STOSUJĘ – motywacja do konkretnych działań umożliwiających wykorzystanie nowych kompetencji w praktyce.

X