MODEL COACHINGOWY

N.E.W.S. to model rozwoju jednostki i organizacji będący skutecznym narzędziem coachingowym.

Od 2001 roku wdrożony został w organizacjach z 30 krajów na pięciu kontynentach. Sieć prawie tysiąca coachów N.E.W.S. na co dzień współpracuje z tysiącami liderów i menedżerów wyższego szczebla pomagając im w biznesowej skuteczności. Jest to narzędzie diagnostyczne oraz interwencyjne, które sprawdza się w czasie przemian. Zostało zaprojektowane, by wspierać pracowników, menedżerów oraz liderów w osiąganiu pełni ich unikatowego potencjału w kontekście organizacyjnym.

Krajów

kontynentów

coachów

organizacji

Rozwiązania N.E.W.S.

N.E.W.S. posługuje się kompleksowym kompasem – zestawem efektywnych idei oraz narzędzi przeznaczonych dla jednostek, zespołów oraz organizacji. Każdy z wymiarów prezentuje określony typ wyzwań, posiada ustrukturyzowane narzędzia rozwoju oraz koncentruje się na procesach pozwalających ruszyć naprzód. 
Kompas pozwala na synchronizację kontekstów osobistych, interpersonalnych oraz organizacyjnych, pozwalając na osiągnięcie spójnej motywacji oraz właściwej koncentracji. 

NEWS to ustrukturyzowany, zorientowany na rezultaty zestaw rozwiązań:

N (North – Północ)

identyfikacja kierunku, strategii oraz wizji w wybranym obszarze

 

E (East – Wschód)

poprawa motywacji, uspójnienie jej z systemem wartości oraz integracja wymagań życia zawodowego oraz osobistego

W (West – Zachód)

doskonalenie umiejętności i wykorzystanie zasobów, aby planować i realizować strategię
 

S (South – Południe)

identyfikacja blokad i ich rozbrajanie, ograniczanie szkodliwych przekonań, które blokują osiąganie pożądanych rezultatów

Wdrożenie N.E.W.S.

rekomendujemy w następujących sytuacjach:

PRZEMIANA LUB ON-BOARDING

przyjmowanie nowej roli, nowego projektu, nowego zespołu, nowej organizacji

SYTUACJE KRYZYSOWE

wsparcie w sytuacji kryzysowej, lub kiedy występują trudności w uwolnieniu potencjału

CELE

wyzwania w zakresie osiągania wyników oraz potrzeba wypracowania nowych zachowań

WSPARCIE TALENTÓW

rozwój potencjału i kluczowych talentów, wsparcie dla liderów

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!

Produkty N.E.W.S.

DLA LIDERÓW

Wsparcie dla liderów w organizacji. Indywidualny coaching – Przejrzysty, ustrukturyzowany, dopasowany do indywidualnych potrzeb proces będzie bardzo efektywny i przyniesie mierzalne rezultaty.

DLA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW

Wsparcie członków zespołu przez liderów – zastosowanie Kompasu N.E.W.S. by stać się coachem dla swoich współpracowników.
 

Rezultaty

Przyspieszenie procesów
zmiany

Efektywne radzenie sobie
z bieżącymi wyzwaniami

Wypracowanie wspólnego
 języka przywództwa

Autentyczne zaangażowanie,
spójność działań i koncentracja

Klienci o N.E.W.S.

Właściwie byliśmy na prostej drodze do bankructwa.

Po przejściu procesu N.E.W.S. zmieniliśmy nasze działania o 180 stopni i po dwóch latach ciężkiej pracy staliśmy się globalnym „inkubatorem” dla nowych produktów naszej
firmy – matki.

 

Merck Serono

Centrum R&D, prezes

W ciągu mojego życia zawodowego brałem udział w naprawdę wielu procesach strategicznych, ale nie spotkałem się z czymś tak przełomowym jak NEWS dla kadry zarządzającej. Ten proces był szybki, płynny, naturalny. Nawet pomimo różnych punktów widzenia w naszym zespole, w ciągu kilku dni udało nam się wypracować wspólną i spójną stategię. Dla mnie to nadzwyczajne!

Tom Gwin

Prezes Krausz, USA

Dzięki temu procesowi udało się nam zbudować silny i zintegrowany zespół zarządzający, a przez ponad rok przed wdrożeniem borykaliśmy się
z „silosowym” sposobem funkcjonowania.   

 
 
 

Dyrektor Zarządzający

 G.M. Amdocs