Chat with us, powered by LiveChat

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW

Strategia zarządzania finansami jest jednym z głównych elementów kształtujących rzeczywistość danej organizacji, zatem jej znajomość oraz zrozumienie jest istotne nie tylko dla wyszkolonych specjalistów od finansów. Umiejętność czytania i rozumienia dokumentów finansowych i księgowych to cenna kompetencja potrzebna do skutecznego działania w rzeczywistości biznesowej. Szkolenie prowadzi do rozwoju umiejętności rozumienia dokumentacji finansowej oraz zdolności do jej aktywnego wykorzystania.

Obszar tematyczny:

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania finansami, umożliwiająca zrozumienie i aktywne uczestniczenie w tej części życia organizacji, która dotyczy finansów.

Rezultaty:

  • Rozumiejąc sprawozdania finansowe uczestnicy będą potrafili odnajdować i odczytywać z nich potrzebne informacje.
  • Uczestnicy będą mogli efektywniej porozumiewać się z osobami z działów finansowych i aktywniej uczestniczyć w ustalaniu budżetu.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do osób, których praca nie jest na co dzień związana z finansami lub księgowością, a które uczestniczą w procesach lub projektach prowadzonych wspólnie z nimi (określanie budżetu, kontrola, rozliczenia) oraz osób uczestniczących w procesie zarządzania i mających styczność z dokumentacją finansową firmy własnej bądź firm zewnętrznych.

Wartość dodana:

Wprowadzenie elementu rywalizacji między zespołami dodatkowo aktywizuje uczestników.

Czas trwania: Zgodnie z potrzebami klienta

Dowiedz się więcej

Programy rozwoju biznesowych kompetencji osobistych

X