Chat with us, powered by LiveChat

SZTUKA PREZENTACJI I WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH

Prezentacje oraz wystąpienia publiczne stanowią istotny element spotkań branżowych, sprzedażowych, a także wewnątrzfirmowych eventów. Szkolenie koncentruje się na praktycznym wypracowaniu i przećwiczeniu umiejętności potrzebnych do zdobycia i utrzymania uwagi słuchaczy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz panowania nad stresem. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do przetestowania nowych umiejętności w trakcie zajęć.

Obszar tematyczny:

Wystąpienia publiczne, sztuka prezentacji, budowa autorytetu

Rezultaty:

  • Umiejętność przykuwania uwagi audytorium
  • Szybkie nawiązywanie kontaktu z publicznością
  • Umiejętność aktywizacji audytorium
  • Radzenie sobie ze stresem oraz reagowanie na trudne sytuacje

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które muszą wypowiadać się publicznie na różnego rodzaju spotkaniach: menedżerów każdego poziomu zarządzania, konsultantów, handlowców, kierowników projektów, specjalistów o różnym zakresie odpowiedzialności.

Wartość dodana:

Praktyczny charakter warsztatów pozwala na przećwiczenie wszystkich niezbędnych kompetencji.

Czas trwania: Zgodnie z potrzebami klienta

Dowiedz się więcej

Programy rozwoju biznesowych kompetencji osobistych

X