Chat with us, powered by LiveChat

ZARZĄDZANIE STRESEM

Stres jest zjawiskiem wszechobecnym, lecz samo słowo budzi na ogół negatywne konotacje. Jednak pewien poziom stresu może być pomocny w środowisku pracy, a szkolenie pozwala na wypracowanie technik przydatnych w osiąganiu jego optymalnego poziomu. Rozpoznanie własnych wzorców stresu i reakcji na stresory, a także umiejętność skutecznego kontrolowania poziomu stresu są konieczne do poprawnego funkcjonowania. Szkolenie jest bardzo praktyczne, a nabyte umiejętności można od razu wdrażać.

Obszar tematyczny:

Definicja stresu i dlaczego trzeba się nim zająć, odróżnianie bodźca (stresora) od reakcji stresowej, typowe objawy stresu – psychiczne i fizyczne, rozpoznawanie osobistego wzorca stresu.

Rezultaty:

  • Umiejętność wczesnego rozpoznawania swojej reakcji stresowej.
  • Praktyczne poznanie technik szybkiego, doraźnego redukowania poziomu stresu.
  • Poznanie modelu długoterminowego zarządzania osobistym poziomem stresu.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest wszystkich pracowników bez względu na zajmowane stanowisko.

Wartość dodana:

Zagadnienie merytoryczne przeplatane ćwiczeniami: oddechu, postawy, wyobraźni, ruchu, wzroku. Dodatkowo test „Twój typ osobowości stresowej”.

Czas trwania: Zgodnie z potrzebami klienta

Dowiedz się więcej

Programy rozwoju biznesowych kompetencji osobistych

X