Chat with us, powered by LiveChat

ROLA OBSŁUGI KLIENTA W KREOWANIU CUSTOMER EXPERIENCE

Profesjonalna obsługa klienta jest niezbędnym elementem sukcesu biznesowego w każdej organizacji, gdyż jest podstawowym rodzajem komunikacji i budowania wizerunku firmy. Szkolenie rozwija umiejętność budowy wysokiej jakości w obszarze customer service, co wzmacnia relację pomiędzy organizacją a klientem. Dzięki szkoleniu wypracowane zostaną standardy adekwatne do sytuacji zawodowej każdego z uczestników.

Obszar tematyczny:

Dopasowanie do klienta, oczekiwania klientów podczas obsługi, okazywanie zrozumienia i zainteresowania klientem, precyzja w przekazywaniu informacji, przekraczanie oczekiwań.

Rezultaty:

  • Zwiększenie CSI, jakości obsługi, zadowolenia i lojalności klienta oraz łatwiejsza praca osób obsługujących.
  • Profesjonalne reprezentowanie firmy na pierwszej linii kontaktu z klientem.
  • Powracający, zadowoleni klienci.

Grupa docelowa:

Przeznaczone dla działów obsługi oraz dla tych handlowców, którzy obsługują swoich klientów sami lub wspólnie z działem obsługi.

Wartość dodana:

Szkolenie jest maksymalnie zbliżone do specyfiki pracy uczestników. Uczestnicy wypracowują standardy w oparciu o zdiagnozowane „chwile prawdy”.

Czas trwania: Zgodnie z potrzebami klienta

Dowiedz się więcej

Programy rozwoju kompetencji doradczych i sprzedażowych

X