Chat with us, powered by LiveChat

INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO

Skuteczne przywództwo czyli bycie liderem, który inspiruje innych do twórczego działania wymaga wysokiego poziomu samoświadomości oraz kompetencji zarządczych. Trafne identyfikowanie postaw i zachowań pracowników, oraz umiejętne radzenie sobie z trudnymi sytuacjami to umiejętności niezbędne każdemu skutecznemu menedżerowi. Szkolenie obejmuje zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne wdrożenie nabytych umiejętności.

Obszar tematyczny:

Role menedżerskie, strategia pracy z zespołem, psychologiczna teoria zachowań, style zarządzania, motywowanie, tworzenie synergii.

Rezultaty:

  • Wzrost świadomości własnego stylu zarządzania oraz jego wpływu na skuteczność podejmowanych działań menedżerskich.
  • Opanowanie kompetencji podnoszących skuteczność zarzadzania i wyniki biznesowe.
  • Nabycie umiejętności właściwego sposobu podejścia do różnych typów zachowań pracowników.
  • Wypracowanie skutecznych sposobów mających na celu wzrost jakości zespołu.
  • Rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach menedżerskich.
  • Pogłębienie wiedzy i doświadczeń prowadzenia różnego rodzaju rozmów z pracownikami.
  • Wdrażanie najlepszych praktyk menedżerskich prowadzących do poprawy rezultatów.

Grupa docelowa:

Kadra menedżerska, pracownicy stanowiący grupę „talentów” (menedżerska ścieżka rozwoju)

Wartość dodana:

Wzmocnienie indywidualnych cech i zachowań, które cechują skutecznych liderów

Czas trwania: Zgodnie z potrzebami klienta

Dowiedz się więcej

Programy rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych

X