Chat with us, powered by LiveChat

Profesjonalne szkolenie – kompetencje miękkie

Kompetencje interpersonalne dzielimy na twarde i miękkie. Te pierwsze łatwo wskazać, ponieważ są to m.in. specjalistyczna wiedza z danej dziedziny oraz praktyczne zdolności ułatwiające wykonywanie konkretnego zawodu. W przypadku kompetencji miękkich sytuacja jest bardziej złożona: są one bowiem niezwykle ważne, ale też często trudne do uchwycenia. Do umiejętności miękkich zaliczamy np. komunikatywność, elastyczność, kreatywność, asertywność, odpowiednie zarządzanie czasem w pracy i odpowiedzialność. Ważne więc, aby skupić się także na ich rozwoju.

Young asian creative hipster female leader standing and making presentation at modern office happy talking and brainstorming idea with teamwork. Casual asian people business meeting workshop concept.

Szkolenie z kompetencji miękkich – klucz do sprawnego działania każdego zespołu

Umiejętności miękkie są uniwersalne, choć ich ocena bywa bardziej subiektywna niż w przypadku kompetencji twardych. Istotne jest jednak ich nieustanne rozwijanie, ponieważ w dużej mierze odnoszą się one do relacji z innymi ludźmi – tego, w jaki sposób je nawiązujemy, jakie miejsce w nich zajmujemy, jak się komunikujemy i jak wspomniane relacje na nas wpływają. Na kompetencje miękkie składa się szereg zdolności interpersonalnych, które umożliwiają właściwe interpretowanie zachowań, emocji i potrzeb, a także – zbiór umiejętności osobistych, podnoszących naszą wartość na rynku pracy.

Szkolenie z umiejętności miękkich – dla większej satysfakcji z wykonywanych działań

Szkolenie z umiejętności miękkich obejmuje wiele zagadnień dotyczących rozwoju osobistego, w tym: zarządzanie sobą w czasie, radzenie sobie z trudnymi, stresującymi sytuacjami (również konfliktami) oraz umiejętność samomotywacji. Równie ważne są też szeroko rozumiane zdolności komunikacyjne, takie jak: znajomość języka perswazji, korzystanie z technik motywowania innych, delegowanie zadań i odpowiednie reagowanie na kryzys. To ważne, abyśmy znali swoje zalety i wady odnoszące się do każdego z tych aspektów.

Professional education. Business people clapping hands after business seminar, crop, copy space

Szkolenie z umiejętności miękkich – inteligencja społeczna, zrozumienie emocji, elastyczność

Szkolenie z zakresu komunikacji miękkich wzmocni w pracownikach te atuty, które pozwolą lepiej odnaleźć się w większej grupie. Uwrażliwi na potrzeby drugiego człowieka, nauczy właściwie odczytywać komunikaty werbalne i niewerbalne, pomoże budować odpowiedni wizerunek, wesprze nawiązywanie wartościowych, długotrwałych relacji oraz przygotuje do pracy w różnych warunkach i środowiskach. Dzięki temu, ze swoich mocnych stron korzystać będziemy mogli niemal wszędzie, zawsze odnosząc niemałe sukcesy i ciesząc się zaufaniem pracowników oraz klientów.

X