Chat with us, powered by LiveChat

ABC Profesjonalnej Sprzedaży

Przede wszystkim koncentruje się na dostarczeniu kompetencji zwiększających skuteczność sprzedaży w bezpośrednim kontakcie z Klientem końcowym, często użytkownikiem sprzedawanego produktu lub usługi. Zadowolonymi uczestnikami, (po odpowiednim dopasowaniu pod kątem branży) najczęściej są sprzedawcy samochodów, produktów finansowych, sprzętu technicznego.

Uczy właściwego podejścia do kontaktów sprzedażowych z Klientem biorąc pod uwagę różne perspektywy: rodzaj klienta, system sprzedaży, zadania handlowców, potrzeby klienta, segment rynku.

Cele Szkolenia:

Celem warsztatu jest zwiększenie skuteczności podczas każdego kroku, fazy sprzedaży, dostarczenie narzędzi i działań, prowadzących do jeszcze skuteczniejszej sprzedaży.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Jest to kompendium podstawowych technik sprzedaży, przeznaczone dla osób bez doświadczenia w branży, rozpoczynających pracę lub wymagających ugruntowania podstawowej wiedzy z tego zakresu.
Dla wszystkich pracowników Państwa firmy, którzy na co dzień zajmują się sprzedażą i promocją

Tematyka:

 • Sprzedaż jako element nowoczesnego marketingu
 • Standardy jakości pracy w dziale sprzedaży
 • Przyczyny odchodzenia Klientów do konkurencji.
 • Rodzaje rozmów handlowych
 • Struktura profesjonalnej rozmowy handlowej w podziale na fazy
 • Psychologia zachowań Klientów
 • Przygotowanie
 • Wejście na rozmowę
 • Otwarcie rozmowy
 • Uzyskiwanie i wykorzystywanie informacji podczas rozmowy
 • Świadome zadawanie pytań
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Język korzyści dla Klienta
 • Schemat komunikacji interpersonalnej
 • Komunikacja niewerbalna
 • Sygnały kupna
 • Metody reakcji na zastrzeżenia
 • Reakcje na reklamacje
 • Techniki prezentacji produktu
 • Techniki zamknięć
 • Przezwyciężanie zastrzeżeń

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

1 - 2 kwietnia 2020, Trener Artur Wilk

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X