Chat with us, powered by LiveChat

Customer Centered Selling – Taktyka Rozmowy z Klientem

Czy na współczesnym rynku istnieje jeszcze potencjał do znacznego zwiększenia wyników sprzedaży? Odpowiedzią są badania przeprowadzone wśród potencjalnych klientów.

Otóż prawie 80% z nich nie jest zadowolona w pełni z posiadanych produktów lub też z usług, z których korzysta. Wydaje się, że dla sprzedawcy to wręcz wymarzona sytuacja. Skoro jest niezadowolony to znaczy, że szuka nowego rozwiązania. Rzecz nie jest jednak tak prosta. Te same osoby twierdzą, że jak na razie problemy, których doświadczają są dla nich na tyle małe, iż nie zamierzają niczego zmieniać. Nie szukają alternatywnych rozwiązań i często potrafią tkwić w tym stanie przez wiele lat.
Szkolenie jest rozwiązaniem, które umożliwi Twoim handlowcom aktywnie i skutecznie poszukiwać klientów w grupie wspomnianych wyżej 80% niezadowolonych, ale też nie zdecydowanych na zmianę klientów.
Prezentowane w trakcie szkolenia narzędzia są łatwe do opanowania i co ważne nie naruszają zasad etycznych przyjętych w pracy z klientem. Zostały one opracowane przez R.L. Jolles’a w Instytucie szkoleniowym firmy Xerox na początku lat 90. Obecnie za pośrednictwem Jolles Associates Inc. korzysta z nich wiele firm i instytucji na całym świecie. DOOR jest jedynym dostawcą tego szkolenia na europejskim rynku.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Szkolenie adresujemy szczególnie do osób które zajmują się sprzedażą w różnych branżach (z wyjątkiem przedstawicieli FMCG), szukających możliwości poszerzania grona swoich klientów oraz zwiększania sprzedaży

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Wykorzystując współczesną wiedzę na temat psychologii dokonywania zakupów, szkolenie uczy osoby realizujące sprzedaż jak umiejętnie facylitować proces podejmowania decyzji przez klientów, tak by samodzielnie podjęli działania na rzecz zmiany i zakupu Twoich produktów czy usług.

Takie umiejętności sprzedawców pozwalają znacznie zwiększyć ich efektywność w pozyskiwaniu nowych klientów i dają znaczną przewagę konkurencyjną na rynku. Osoby realizujące sprzedaż będą potrafiły dotrzeć i przekonać tych potencjalnych klientów, którzy nawet nie chcą spotykać się z handlowcami. Takie usprawnienie procesu sprzedaży znacznie poprawi uzyskiwane wyniki. Ułatwi realizację celów strategicznych firmy.

Tematyka:

 • Klient jako aktywny uczestnik rynku
 • Styl sprzedawcy a wynik sprzedaży
 • Proces podejmowania decyzji o zakupie
 • Proces sprzedaży zorientowany na działania klienta
 • Ocena sytuacji wyjściowej
 • Budowanie poczucia konieczności zmian w świadomości klienta
 • Potwierdzenie zgody na zmianę
 • Ustalanie obszarów oczekiwań i ich zakresu
 • Prezentowanie rozwiązań z wykorzystaniem metody FABEC
 • Uzyskiwanie zgody klienta na zakup
 • Podtrzymywanie i rozwój współpracy z klientem

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

18 - 19 marca 2020, Trener: Michał Górny

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X