Chat with us, powered by LiveChat

Getting Things Done – Level 1: Fundamentals

Chcesz zwolnić tempo i uwolnić się od wiecznej presji zegarka? Z metodą Getting Things Done – Mastering Workflow Series Level 1: Fundamentals w kilka tygodni osiągniesz wewnętrzną równowagę.

 

Dynamiczny rozwój technologii sprawił, że każdy z nas jest codziennie zasypywany potokiem e-maili, telefonów, SMS-ów – przypominających lub dotyczących nowych spraw, projektów, zadań. Jakże często nie jesteśmy w stanie pogodzić ich wszystkich i zrealizować na czas.

Niewykonane zadania zaprzątają naszą pamięć, nakręcają spiralę stresu, przytłaczają, zmniejszają efektywność i obniżają kreatywność.

Metoda GTD jest skierowana do tych wszystkich, którzy czują się przytłoczeni nawałem codziennych obowiązków – zarówno na niskim jak i na wysokim szczeblu organizacji. Dla tych, którzy potrzebują skutecznego systemu do zarządzania swoimi codziennymi i tygodniowymi zadaniami oraz osadzenia ich w perspektywie swoich celów i wizji.

W czasie szkolenia uczestnicy poznają metodę GTD i dowiedzą się, jakie są elementy procesu oraz narzędzia do skutecznego zarządzania czasem wykorzystujące najnowsze osiągnięcia i materiały opracowane przez zespół Davida Allena. Uczestnicy otrzymają również od trenerów (certyfikowanych przez autora metody) jasne instrukcje i przykłady najlepszych praktyk dotyczących poszczególnych etapów procesu, a także listę kontrolną pozwalającą monitorować postęp wdrożenia metody.

Metoda GTD:

  • Pozwala pracownikom odzyskać kontrolę nad sprawami do załatwienia
  • Zwiększa ich zdolność do podejmowania szybkich i skutecznych decyzji
  • Przyspiesza realizację projektów w organizacji
  • Zwiększa wydajność pracowników, którzy osiągają dużo lepsze wyniki w pracy zawodowej
  • Daje menedżerom wolny czas i komfortowy stan umysłu potrzebne do tworzenia wizji i długofalowych planów

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów szkolenie

13 - 14 maja 2019, Trener: Jakub Ujejski
09 - 10 września 2019, Trener: Robert Grzeluk

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X