Chat with us, powered by LiveChat

Getting Things Done – Level 1: Fundamentals

Chcesz zwolnić tempo i uwolnić się od wiecznej presji zegarka? Z metodą Getting Things Done – Mastering Workflow Series Level 1: Fundamentals w kilka tygodni osiągniesz wewnętrzną równowagę.

 

Dynamiczny rozwój technologii sprawił, że każdy z nas jest codziennie zasypywany potokiem e-maili, telefonów, SMS-ów – przypominających lub dotyczących nowych spraw, projektów, zadań. Jakże często nie jesteśmy w stanie pogodzić ich wszystkich i zrealizować na czas.

Niewykonane zadania zaprzątają naszą pamięć, nakręcają spiralę stresu, przytłaczają, zmniejszają efektywność i obniżają kreatywność.

Metoda GTD jest skierowana do tych wszystkich, którzy czują się przytłoczeni nawałem codziennych obowiązków – zarówno na niskim jak i na wysokim szczeblu organizacji. Dla tych, którzy potrzebują skutecznego systemu do zarządzania swoimi codziennymi i tygodniowymi zadaniami oraz osadzenia ich w perspektywie swoich celów i wizji.

W czasie szkolenia uczestnicy poznają metodę GTD i dowiedzą się, jakie są elementy procesu oraz narzędzia do skutecznego zarządzania czasem wykorzystujące najnowsze osiągnięcia i materiały opracowane przez zespół Davida Allena. Uczestnicy otrzymają również od trenerów (certyfikowanych przez autora metody) jasne instrukcje i przykłady najlepszych praktyk dotyczących poszczególnych etapów procesu, a także listę kontrolną pozwalającą monitorować postęp wdrożenia metody.

Metoda GTD:

  • Pozwala pracownikom odzyskać kontrolę nad sprawami do załatwienia
  • Zwiększa ich zdolność do podejmowania szybkich i skutecznych decyzji
  • Przyspiesza realizację projektów w organizacji
  • Zwiększa wydajność pracowników, którzy osiągają dużo lepsze wyniki w pracy zawodowej
  • Daje menedżerom wolny czas i komfortowy stan umysłu potrzebne do tworzenia wizji i długofalowych planów

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów szkolenie

13 - 14 maja 2019, Trener: Jakub Ujejski
09 - 10 września 2019, Trener: Robert Grzeluk
07 - 08 listopada 2019, Trener: Robert Grzeluk

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X