Chat with us, powered by LiveChat

Getting Things Done – Level 2: Projects and Priorities

Warsztat Getting Things Done® Level 2: Projects&Priorities jest kolejnym poziomem na drodze do mistrzostwa w GTD® przeznaczonym dla uczestników szkolenia Level 1: Fundamentals. Warsztat ten koncentruje szczególnie na modelach GTD® służących do definiowania i planowania projektów oraz zarządzania priorytetami.

Warsztat składa się z:

 • Tworzenie i udoskonalanie kompletnej, aktualnej i przejrzystej listy projektów
 • Rozwijanie priorytetów poprzez model Horyzontów Skupienia®, ze szczególnym nastawieniem na profesjonalne i osobiste obszary odpowiedzialności
 • Zwiększenie kontroli, zdolności skoncentrowania się i kreatywności związanej z projektami poprzez Model Naturalnego Planowania®, w tym:
  • Określenie celu i zasad przewodnich
  • Wyjaśnienie pożądanego rezultatu
  • Burza mózgów
  • Porządkowanie szczegółów projektu
  • Podejmowanie najbliższych działań
 • Budowanie zintegrowanego systemu zarządzania swoim życiem

Treść warsztatu jest przekazywana jest poprzez interaktywny wykład, filmy animowane na temat najlepszych praktyk, ćwiczenia praktyczne, dyskusji grupowych i pracę własną pod okiem trenerów.

Najważniejsze korzyści:

 • Umiejętność rozpoznawania źródeł stresu, napięć lub potencjalnych możliwości oraz identyfikowania ich jako projektów, które można zrealizować
 • Dostęp do szybkiego i łatwego sposobu myślenia o sytuacjach i projektach zapewniający zwiększoną przejrzystość, zdolność skupienia uwagi, kreatywność i poczucie kontroli
 • Poznanie korzyści jaką daje regularnie przeglądany, zintegrowany system zarządzania życiem zawodowym i prywatnym

Warunkiem wzięcia udziału w tym kursie jest znajomość Getting Things Done® zarówno w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym zdobyta poprzez udział w warsztacie GTD® Level 1, udział w indywidualnym coachingu lub pracę własną np. w oparciu o książkę „Getting Things Done czyli sztuka bezstresowej efektywności.”

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

21 - 22 października 2019, Trener: Jakub Ujejski

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X