Chat with us, powered by LiveChat

Getting Things Done – Level 2: Projects and Priorities

Warsztat Getting Things Done® Level 2: Projects&Priorities jest kolejnym poziomem na drodze do mistrzostwa w GTD® przeznaczonym dla uczestników szkolenia Level 1: Fundamentals. Warsztat ten koncentruje szczególnie na modelach GTD® służących do definiowania i planowania projektów oraz zarządzania priorytetami.

Warsztat składa się z:

 • Tworzenie i udoskonalanie kompletnej, aktualnej i przejrzystej listy projektów
 • Rozwijanie priorytetów poprzez model Horyzontów Skupienia®, ze szczególnym nastawieniem na profesjonalne i osobiste obszary odpowiedzialności
 • Zwiększenie kontroli, zdolności skoncentrowania się i kreatywności związanej z projektami poprzez Model Naturalnego Planowania®, w tym:
  • Określenie celu i zasad przewodnich
  • Wyjaśnienie pożądanego rezultatu
  • Burza mózgów
  • Porządkowanie szczegółów projektu
  • Podejmowanie najbliższych działań
 • Budowanie zintegrowanego systemu zarządzania swoim życiem

Treść warsztatu jest przekazywana jest poprzez interaktywny wykład, filmy animowane na temat najlepszych praktyk, ćwiczenia praktyczne, dyskusji grupowych i pracę własną pod okiem trenerów.

Najważniejsze korzyści:

 • Umiejętność rozpoznawania źródeł stresu, napięć lub potencjalnych możliwości oraz identyfikowania ich jako projektów, które można zrealizować
 • Dostęp do szybkiego i łatwego sposobu myślenia o sytuacjach i projektach zapewniający zwiększoną przejrzystość, zdolność skupienia uwagi, kreatywność i poczucie kontroli
 • Poznanie korzyści jaką daje regularnie przeglądany, zintegrowany system zarządzania życiem zawodowym i prywatnym

Warunkiem wzięcia udziału w tym kursie jest znajomość Getting Things Done® zarówno w ujęciu teoretycznym jak i praktycznym zdobyta poprzez udział w warsztacie GTD® Level 1, udział w indywidualnym coachingu lub pracę własną np. w oparciu o książkę „Getting Things Done czyli sztuka bezstresowej efektywności.”

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

21 - 22 października 2019, Trener: Jakub Ujejski

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X