Chat with us, powered by LiveChat

Kierowanie Zespołem Sprzedażowym

Cele szkolenia:

Celem tego treningu jest rozwijanie podejścia do zarządzania sprzedażą opartego o poznanie klientów, podejście analityczne i angażowanie pracowników.

Jedną z ważniejszych umiejętności menedżerów sprzedaży jest umiejętność planowania działań sprzedażowych realizujących wizje i założenia firmy. W trakcie treningu uczestnicy dowiedzą się jak praktycznie wykorzystać wizję firmy w długofalowym planowaniu sprzedaży. Nauczą się wyszukiwać możliwości zwiększenia sprzedaży czy udziału w rynku poprzez analizy wszystkich elementów rynku i jego uczestników.

Zarządzanie sprzedażą rozpoczyna się od przygotowania planu działań, ale aby osiągnąć zaplanowane efekty trzeba ten plan wprowadzić w życie. Warsztat ten podpowiada uczestnikom jak pozyskać akceptację przełożonych i potrzebne do jego realizacji środki oraz jak przełożyć plan na zadania dla pracowników zespołu sprzedażowego. Szkolenie podpowiada również jak zbudować efektywny system kontroli i jak z niego korzystać w rozliczeniu pracowników. Pomaga w wyborze odpowiedniego wariantu planu, a także określa zasady elastyczności w jego realizacji.

Najbardziej efektywnym sposobem wpływania menedżera na handlowców i ich umiejętności jest trening sprzedaży. Dlatego warsztat omawia zasady oceny pracy, udzielania wskazówek i wykorzystania tej formy pracy menedżera do motywowania i wspierania sprzedawców w realizacji zadań sprzedażowych. Dzięki takiemu kompleksowemu podejściu menedżer sprzedaży skutecznie wpływa na wynik podjętych działań, a nie zdaje się na szczęśliwy bieg wydarzeń na rynku.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Trening ten będzie przydatny dla wszystkich osób, które kierują sprzedażą. Zarówno dla osób pracujących samodzielnie, jak i menedżerów kierujących zespołami handlowców.

Tematyka:

  • Wizja i strategia firmy w zarządzaniu sprzedażą.
  • Klienci a zarządzanie sprzedażą.
  • Plan sprzedaży.
  • Analizy
  • Praca z raportami sprzedaży.
  • Przygotowanie planu sprzedaży.
  • Prezentacja planu sprzedaży.
  • Wyznaczenie zadań dla pracowników
  • Trening w pracy

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

23 - 24 marca 2020, Trener Artur Wilk

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X