Chat with us, powered by LiveChat

Kierowanie Zespołem Sprzedażowym

Cele szkolenia:

Celem tego treningu jest rozwijanie podejścia do zarządzania sprzedażą opartego o poznanie klientów, podejście analityczne i angażowanie pracowników.

Jedną z ważniejszych umiejętności menedżerów sprzedaży jest umiejętność planowania działań sprzedażowych realizujących wizje i założenia firmy. W trakcie treningu uczestnicy dowiedzą się jak praktycznie wykorzystać wizję firmy w długofalowym planowaniu sprzedaży. Nauczą się wyszukiwać możliwości zwiększenia sprzedaży czy udziału w rynku poprzez analizy wszystkich elementów rynku i jego uczestników.

Zarządzanie sprzedażą rozpoczyna się od przygotowania planu działań, ale aby osiągnąć zaplanowane efekty trzeba ten plan wprowadzić w życie. Warsztat ten podpowiada uczestnikom jak pozyskać akceptację przełożonych i potrzebne do jego realizacji środki oraz jak przełożyć plan na zadania dla pracowników zespołu sprzedażowego. Szkolenie podpowiada również jak zbudować efektywny system kontroli i jak z niego korzystać w rozliczeniu pracowników. Pomaga w wyborze odpowiedniego wariantu planu, a także określa zasady elastyczności w jego realizacji.

Najbardziej efektywnym sposobem wpływania menedżera na handlowców i ich umiejętności jest trening sprzedaży. Dlatego warsztat omawia zasady oceny pracy, udzielania wskazówek i wykorzystania tej formy pracy menedżera do motywowania i wspierania sprzedawców w realizacji zadań sprzedażowych. Dzięki takiemu kompleksowemu podejściu menedżer sprzedaży skutecznie wpływa na wynik podjętych działań, a nie zdaje się na szczęśliwy bieg wydarzeń na rynku.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Trening ten będzie przydatny dla wszystkich osób, które kierują sprzedażą. Zarówno dla osób pracujących samodzielnie, jak i menedżerów kierujących zespołami handlowców.

Tematyka:

  • Wizja i strategia firmy w zarządzaniu sprzedażą.
  • Klienci a zarządzanie sprzedażą.
  • Plan sprzedaży.
  • Analizy
  • Praca z raportami sprzedaży.
  • Przygotowanie planu sprzedaży.
  • Prezentacja planu sprzedaży.
  • Wyznaczenie zadań dla pracowników
  • Trening w pracy

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

23 - 24 maja 2019, Trener Artur Wilk
19 - 20 czerwca 2019, Trener Artur Wilk
28 - 29 października 2019, Trener Artur Wilk

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X