Chat with us, powered by LiveChat

Lider i Menedżer – Zarządzanie zespołem w praktyce

Czy charyzma ważniejsza jest od umiejętności?
Ci, którzy nie są jedynie menedżerami ale także liderami, mocno polegają na sile własnej osobowości.

 

Osoba powołana na wysokie stanowisko menedżerskie otrzymuje wraz z nim prawowitą władzę – uprawnienia, by nagradzać i przymuszać. Wykorzystywanie władzy wynikającej z poparcia i zaangażowania zespołu jest jednak zdecydowanie efektywniejsze.

Choć wydaje się, że istota przywództwa jest dobrze znana, a wielu menedżerów przekonanych jest o swojej umiejętności zjednywania ludzi, to w praktyce często podejmowane pozornie właściwe działania nie przynoszą spodziewanych efektow. Dlaczego tak się dzieje?

Szkolenie Lider i menedżer – inspirujące przywództwo dostarcza odpowiedzi na to pytanie, odnosząc się do najczęściej spotykanych sytuacji, zachowań i postaw. Pozwala ćwiczyć umiejętności niezbędne liderowi do przewodzenia grupie, przekazywania jej tego, co jest określane mianem wizji i wartości podczas działań stricte menedżerskich: wyznaczania celów, korygowania, delegowania zadań, identyfikacji potrzeb czy motywowania pracownikow.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Analiza umiejętności menedżerskich i stylów zarządzania pozwoli uczestnikom szkolenia świadomie wykreować postawę lidera. Poznanie własnych mocnych i słabych stron związanych z preferowanym stylem zarządzania i komunikacji z ludźmi pozwoli wyeliminować błędy w postępowaniu i skonsoliduje zespół. Umiejętność jasnego określania i przekazywania zespołom wizji i kierunku rozwoju oraz znajomość typologii zachowań ułatwi wyznaczanie celów i motywowanie pracowników.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Trening przeznaczony jest dla menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania.

Tematyka:

 • Zdefiniowanie „natury” lidera
 • Model kompetencji menedżerskich
 • Style zarządzania
 • Analiza potrzeb i motywacja
 • Wyznaczanie celów
 • Strategia podejścia do zespołu
 • Pozafinansowe narzędzia motywacyjne
 • Korygowanie zachowań
 • Delegowanie
 • Przekazywanie trudnej informacji
 • Stawianie wyzwań
 • Rozwój i wykorzystanie potencjału pracownika
 • Pracownik przenoszący problemy osobiste do miejsca pracy

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

4 - 5 marca 2020, Trener: Edyta Mika

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X