Chat with us, powered by LiveChat

Lider i Menedżer – Zarządzanie zespołem w praktyce

Czy charyzma ważniejsza jest od umiejętności?
Ci, którzy nie są jedynie menedżerami ale także liderami, mocno polegają na sile własnej osobowości.

 

Osoba powołana na wysokie stanowisko menedżerskie otrzymuje wraz z nim prawowitą władzę – uprawnienia, by nagradzać i przymuszać. Wykorzystywanie władzy wynikającej z poparcia i zaangażowania zespołu jest jednak zdecydowanie efektywniejsze.

Choć wydaje się, że istota przywództwa jest dobrze znana, a wielu menedżerów przekonanych jest o swojej umiejętności zjednywania ludzi, to w praktyce często podejmowane pozornie właściwe działania nie przynoszą spodziewanych efektow. Dlaczego tak się dzieje?

Szkolenie Lider i menedżer – inspirujące przywództwo dostarcza odpowiedzi na to pytanie, odnosząc się do najczęściej spotykanych sytuacji, zachowań i postaw. Pozwala ćwiczyć umiejętności niezbędne liderowi do przewodzenia grupie, przekazywania jej tego, co jest określane mianem wizji i wartości podczas działań stricte menedżerskich: wyznaczania celów, korygowania, delegowania zadań, identyfikacji potrzeb czy motywowania pracownikow.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Analiza umiejętności menedżerskich i stylów zarządzania pozwoli uczestnikom szkolenia świadomie wykreować postawę lidera. Poznanie własnych mocnych i słabych stron związanych z preferowanym stylem zarządzania i komunikacji z ludźmi pozwoli wyeliminować błędy w postępowaniu i skonsoliduje zespół. Umiejętność jasnego określania i przekazywania zespołom wizji i kierunku rozwoju oraz znajomość typologii zachowań ułatwi wyznaczanie celów i motywowanie pracowników.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Trening przeznaczony jest dla menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania.

Tematyka:

 • Zdefiniowanie „natury” lidera
 • Model kompetencji menedżerskich
 • Style zarządzania
 • Analiza potrzeb i motywacja
 • Wyznaczanie celów
 • Strategia podejścia do zespołu
 • Pozafinansowe narzędzia motywacyjne
 • Korygowanie zachowań
 • Delegowanie
 • Przekazywanie trudnej informacji
 • Stawianie wyzwań
 • Rozwój i wykorzystanie potencjału pracownika
 • Pracownik przenoszący problemy osobiste do miejsca pracy

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

23 - 24 września 2019, Trener: Edyta Mika

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X