Chat with us, powered by LiveChat

Negocjacje Biznesowe

W procesie negocjacji ogromną rolę odgrywają emocje. Negocjacje kończą się często podjęciem decyzji w 85% opartej o nieracjonalne przesłanki. Silna presja na obniżenie cen usług i towarów stawia negocjatorów w trudnej pozycji poszukiwania równowagi pomiędzy dobrymi warunkami zakupu a dobrymi relacjami z dostawcą.
W jaki sposób prowadzić skuteczne negocjacje?

Trening jest zbiorem najlepszych przykładów zaczerpniętych z doświadczeń wiodących działów zakupów z firm polskich i zagranicznych, połączonych z zestawem praktycznych ćwiczeń. Dostarcza zasad postępowania oraz praktycznych umiejętności potrzebnych osobom zajmujących się w firmie zakupami.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Podczas szkolenia uczestnicy analizują różne sytuacje zakupowe i uczą się optymalnych zachowań. Dostosowują też swoją technikę do różnorodnych sytuacji zakupowych np. wiodący dostawca, jedyny dostawca, budowanie rozwiązań alternatywnych, trudność w porównywaniu ofert, brak czasu na pełną procedurę zakupową, manipulacje ze strony dostawcy, itp. Warsztat został zaprojektowany tak, aby zachęcić uczestników do przećwiczenia sprawdzonych technik i koncepcji negocjacyjnych, w których obydwie strony mogą czuć się dobrze.
Pomaga w uświadomieniu sobie, jakie zachowania, styl preferujemy w negocjacjach prowadzonych w powtarzalnych sytuacjach. Jednocześnie trening proponuje alternatywne zachowania i taktyki, tak by wyposażyć uczestników w narzędzia usprawniające ich własny styl. W konsekwencji prowadzi do sukcesów w negocjacjach.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób bezpośrednio zajmujących się zakupami towarów i usług, przedstawicieli handlowych oraz dla menedżerów, od których zdolności negocjacyjnych zależy sukces organizacji.

Model negocjacji DOOR

Odpowiednie techniki i narzędzia są niezbędne, aby odnieść sukces w negocjacjach. Pomagają przygotować się do rozmów, przejść przez debatę i rozgrywkę oraz analizować zmieniającą się ciągle sytuację. Ich znajomość nie przyda się jednak handlowcowi, któremu brakuje odwagi i determinacji. Który ulega emocjom, nie jest skupiony podczas rozmów lub nie czuje się odpowiedzialny za swoje biznesowe rezultaty.
Tylko dzięki świadomemu podejściu do własnej sytuacji, możliwości i ograniczeń, a także – do sytuacji, w jakiej znajduje się druga strona, negocjator może przyjąć właściwą postawę i w pełni wykorzystać swoje umiejętności.
Szkolenie ma charakter praktyczny i jest wykorzystywane zarówno w rozwoju umiejętności negocjacyjnych grup menedżerskich, jak i reprezentantów handlowych. Ze względu na swoją elastyczną konstrukcję może z powodzeniem być dostosowane do grup początkujących oraz bardziej zaawansowanych, uczestnictwo w nim nie wymaga bowiem żadnego przygotowania teoretycznego.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Dzięki rozpoznawaniu mechanizmów kierujących decyzjami naszymi i drugiej strony możemy uniknąć sytuacji, gdy żałujemy podjętych decyzji. Szkolenie pomaga przećwiczyć techniki, które maksymalnie wykorzystują możliwości, jakie daje dana sytuacja – osiągnąć najlepsze możliwe w danej chwili rozwiązanie.

Tematyka:

 • Definicja negocjacji
 • Style zachowania podczas negocjacji
 • Pozycja konkurencyjna dostawców
 • Opracowanie planów zakupów
 • Przygotowanie do negocjacji ceny
 • Ocena ofert
 • Rozgrywka negocjacyjna
 • Uzgadnianie stanowisk
 • Socjotechniki
 • Zgodność celów negocjacyjnych ze strategią firmy
 • Metody analizy pozycji negocjacyjnej
 • Ocena konkurencyjności metodą ważoną i graficzną
 • Komunikacja w negocjacjach
 • Cechy i umiejętności negocjatorów wpływające na wynik negocjacji
 • Zespół negocjacyjny
 • Argumenty nabywcy i sprzedawcy
 • Przygotowanie do negocjacji ceny
 • Ekonometryczne metody planowania negocjacji
 • Wybór kanału negocjacji
 • Modele negocjacyjne

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X