Chat with us, powered by LiveChat

Produktywność WWW

Jednym z największych wyzwań na przełomie drugiej i trzeciej dekady XXI wieku, z którym muszą się zmierzyć pracownicy na różnych stanowiskach, w prawie każdej organizacji jest stale rosnąca ilość zadań do realizacji i informacji do przetworzenia przy tym samym czasie do dyspozycji. Dodatkowym utrudnieniem jest ciągła i coraz częstsza zmiana priorytetów. Aby poradzić sobie z tak złożonym wyzwaniem, należy stale i kompleksowo zwiększać swoją produktywność.
Szkolenie „PRODUKTYWNOŚĆ 3W” jest odpowiedzią na to wyzwanie, poprzez jednoczesny rozwój efektywności działań w 3 wymiarach, które najkrócej można określić jako robienie Właściwych rzeczy, we Właściwy sposób, we Właściwym czasie..

PROGRAM SZKOLENIA:

Właściwe rzeczy:

 • Reguła efektywności działania 10/90.
 • Efektywne szacowanie czasu realizacji działań.
 • Arytmia wykonywania zadań w ciągu dnia.
 • Matryca realizacji zadań.
 • Kategoryzacja celów.
 • Perspektywy planowania: krótka, średnia, długa.

Właściwy sposób:

 • Proaktywne podejście.
 • Poszerzanie swojej strefy wpływu.
 • Zarządzanie koncentracją: Monotasking + Multitasking.
 • Asertywne podejście do „przeszkadzaczy”.
 • Kategoryzacja celów.
 • System pracy 4 kroki:
  • Segregacja
  • Planowanie
  • Realizacja
  • Kontrola

Właściwy czas:

 • Zarządzanie energią: rytmy cirkadialne, ultradialne, infradialne.
 • Elastyczny plan tygodnia.
 • Efektywny grafik dnia.
 • Buforowanie grafika zadań w kalendarzu.
 • Stosowanie optymalnych „wypełniaczy czasu”

JAK POWSTAŁ PROGRAM SZKOLENIA?

 • 20 LAT BADAŃ
 • 10 KLUCZOWYCH BRANŻ GOSPODARKI
 • 359 WDROŻEŃ

Jest wynikiem ponad 20 lat badań nad produktywnością pracowników pracujących w 10 kluczowych branżach gospodarki. Program PRODUKTYWNOŚĆ 3W ma już na swoim koncie 359 udokumentowanych wdrożeń nowych nawyków produktywności.

 

IDEA SZKOLENIA:

 • SKUTECZNE, SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA
 • DOSTOSOWYWANE KAŻDORAZOWO DO SPECYFIKI PRACY UCZESTNIKÓW
 • PRAKTYCZNE ĆWICZENIA PRZEZ 80% CZASU SZKOLENIA
 • INDYWIDUALNE PODPOWIEDZI TRENERA NA SZKOLENIU
 • PRACA NA SZKOLENIU Z NARZĘDZIAMI UŻYWANYMI PRZEZ UCZESTNIKÓW

(telefon, e-mail, kalendarz, pulpit komputera, biurko, itp.)

 • WSPARCIE TRENERA PO SZKOLENIU

 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

Wdrożenie wśród pracowników szkolenia z PRODUKTYWNOŚCI 3W:

 • Poprawia wyniki organizacji, dzięki koncentracji pracowników na realizacji najważniejszych zadań
 • Poprawia terminowość realizacji zadań, dzięki poprawie szacowania i planowania właściwego czasu realizacji zadań
 • Usprawnia wdrażanie zmian w organizacji, dzięki zwiększeniu elastyczności pracowników w reagowaniu na zmieniające się priorytety

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

Udział w szkoleniu z PRODUKTYWNOŚCI 3W pomaga:

 • Odzyskać panowanie nad stale rosnącym zalewem zadań do wykonania
 • W podejmowaniu dobrych i szybkich decyzji
 • Przeciwdziałać prokrastynacji, czyli ciągłemu odkładaniu zadań na później
 • Zredukować poziom stresu dzięki odzyskaniu poczucia panowania nad sytuacją

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

14 - 15 października 2019, Trener Wiktor Siegel
05 - 06 grudniaa 2019, Trener Wiktor Siegel

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X