Chat with us, powered by LiveChat

Skuteczne delegowanie zadań

Skondensowany warsztat, który wyjaśnia z czego mogą wynikać trudności związane z delegowaniem zadań i pozwala zidentyfikować różnice pomiędzy wyznaczaniem celów i przydzielaniem zadań, a delegowaniem.

Jeżeli już wiesz, co jest najważniejszym zadaniem menedżera, to warto dowiedzieć się, w jaki sposób możesz wygospodarować czas na realizację tego zadania.
Jeżeli wiesz, o co chodzi z delegowaniem, warto dowiedzieć się jak to robić w sposób motywujący dla pracowników.

Dlaczego warto uczestniczyć w warsztacie?

Uczestnicy warsztatu rozwiną i wzmocnią jedną z najważniejszych kompetencji menedżera związaną z zarządzaniem ludźmi. Dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać delegowanie do zwiększania zaangażowania i do rozwoju pracowników; w jaki sposób można wygospodarować dla siebie czas na bardziej odpowiedzialne projekty, najważniejsze zadania lub czas na to, żeby poświęcić go swoim pracownikom w sytuacji, gdy tego potrzebują. Warsztat pokazuje również, w jaki sposób można wpływać na utrzymanie wysokiej efektywności całego zespołu, zwiększać motywację i zaangażowanie poszczególnych pracowników.

Tematyka:

 • Kiedy mówimy o tym, że delegujemy – różnice pomiędzy delegowaniem, a wyznaczaniem celów i zadań
 • Dlaczego nie delegujemy – co sprawia nam najwięcej trudności
 • Delegowanie i korzyści z niego płynące dla menedżera, pracownika, zespołu, organizacji
 • Zasady efektywnego delegowania
 • Dobierz człowieka do zadania – poziomy i stopnie delegowania
 • Kompetencje: wiedza, umiejętności, nastawienie i konsekwencja w działaniu – jak je identyfikować i jak je ocenić
 • Pułapki i zagrożenia – jak je rozpoznać, eliminować lub osłabiać ich pole rażenia
 • Motywujące delegowanie – jak to zrobić w sposób motywujący dla pracownika
 • Dlaczego Ty – co zdecydowało, że wybrałeś tego pracownika
 • Znaczenie delegowanego zadania i dobór argumentów do pracownika
 • Zakres uprawnień – zakres odpowiedzialności
 • Algorytm skutecznego delegowania
 • Skuteczna realizacja – jak ja uzyskać, zagwarantować lub zwiększyć prawdopodobieństwo
 • Rola zaufania i rola kontroli w efektywnej realizacji
 • Po czym poznać, że mogą pojawić się kłopoty
 • Niezbędne wsparcie i konieczna pomoc
 • Kara czy nagroda. Czy brak kary to nagroda, czy brak nagrody to kara, czy brak kary to kara, czy nagroda to nagroda
 • Jak postępować gdy się uda
 • Co robić, gdy poszło nie tak, jak miało być

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

4 godziny, 07 listopada 2017, Trener: Jerzy Błażejczyk

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X