Skuteczne delegowanie zadań

Skondensowany warsztat, który wyjaśnia z czego mogą wynikać trudności związane z delegowaniem zadań i pozwala zidentyfikować różnice pomiędzy wyznaczaniem celów i przydzielaniem zadań, a delegowaniem.

Jeżeli już wiesz, co jest najważniejszym zadaniem menedżera, to warto dowiedzieć się, w jaki sposób możesz wygospodarować czas na realizację tego zadania.
Jeżeli wiesz, o co chodzi z delegowaniem, warto dowiedzieć się jak to robić w sposób motywujący dla pracowników.

Dlaczego warto uczestniczyć w warsztacie?

Uczestnicy warsztatu rozwiną i wzmocnią jedną z najważniejszych kompetencji menedżera związaną z zarządzaniem ludźmi. Dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać delegowanie do zwiększania zaangażowania i do rozwoju pracowników; w jaki sposób można wygospodarować dla siebie czas na bardziej odpowiedzialne projekty, najważniejsze zadania lub czas na to, żeby poświęcić go swoim pracownikom w sytuacji, gdy tego potrzebują. Warsztat pokazuje również, w jaki sposób można wpływać na utrzymanie wysokiej efektywności całego zespołu, zwiększać motywację i zaangażowanie poszczególnych pracowników.

Tematyka:

 • Kiedy mówimy o tym, że delegujemy – różnice pomiędzy delegowaniem, a wyznaczaniem celów i zadań
 • Dlaczego nie delegujemy – co sprawia nam najwięcej trudności
 • Delegowanie i korzyści z niego płynące dla menedżera, pracownika, zespołu, organizacji
 • Zasady efektywnego delegowania
 • Dobierz człowieka do zadania – poziomy i stopnie delegowania
 • Kompetencje: wiedza, umiejętności, nastawienie i konsekwencja w działaniu – jak je identyfikować i jak je ocenić
 • Pułapki i zagrożenia – jak je rozpoznać, eliminować lub osłabiać ich pole rażenia
 • Motywujące delegowanie – jak to zrobić w sposób motywujący dla pracownika
 • Dlaczego Ty – co zdecydowało, że wybrałeś tego pracownika
 • Znaczenie delegowanego zadania i dobór argumentów do pracownika
 • Zakres uprawnień – zakres odpowiedzialności
 • Algorytm skutecznego delegowania
 • Skuteczna realizacja – jak ja uzyskać, zagwarantować lub zwiększyć prawdopodobieństwo
 • Rola zaufania i rola kontroli w efektywnej realizacji
 • Po czym poznać, że mogą pojawić się kłopoty
 • Niezbędne wsparcie i konieczna pomoc
 • Kara czy nagroda. Czy brak kary to nagroda, czy brak nagrody to kara, czy brak kary to kara, czy nagroda to nagroda
 • Jak postępować gdy się uda
 • Co robić, gdy poszło nie tak, jak miało być

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

4 godziny, 07 listopada 2017, Trener: Jerzy Błażejczyk

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X