STOREWARS

Storewars jest intensywnym 3-dniowym szkoleniem opartym na interaktywnym, wielowymiarowym modelu rynku FMCG. Symulacja komputerowa stanowiąca jego podstawę pozwala uczestnikom na czynne zarządzanie wirtualnymi firmami, podejmowanie decyzji zarówno strategicznych jak i operacyjnych, prowadzenie negocjacji z partnerami handlowymi i ciągłe monitorowanie efektywności podejmowanych działań.

Wśród uczestników zbliżającego się otwartego programu w Warszawie znajdą się przedstawiciele wiodących firm z branży artykułów masowej konsumpcji. Ich wyzwaniem będzie zdobycie pozycji lidera – jako producent lub jako detalista – przy jednoczesnym osiągnieciu najlepszego wyniku finansowego.

W ramach trzydniowego szkolenia Storewars uczestnicy mają sposobność do:

 • Podejmowania zintegrowanych decyzji na poziomie zarządu firmy,
 • Testowania alternatywnych strategii jak również próbowania szerokiego wachlarza technik wykonawczych,
 • Doskonalenia umiejętności analitycznych przez przygotowywanie wielorakich scenariuszy negocjacyjnych,
 • Stałego konsultowania swoich zamiarów i działań, oraz ich efektów, z doświadczonymi trenerami,
 • Wymiany doświadczeń,
 • Rozwijania umiejętności niezbędnych do pracy w zespołach wielodyscyplinarnych,
 • Nawiązywania nowych kontaktów.

Szkolenie jest przeznaczone dla menedżerów średniego i wyższego szczebla, praktycznie ze wszystkich działów:

 • Sprzedaż: key accounts, modern trade,
 • Zakupy,
 • Zarządzanie kategoriami,
 • Marketing, a w szczególności trade marketing,
 • Finanse i kontrola finansowa,
 • Operacje i logistyka.

Cena za 3 dni szkolenia, w wysokości 6490 PLN od osoby, obejmuje: zajęcia szkoleniowe, dostęp do ćwiczeń przygotowawczych w Internecie, hotelowy pakiet konferencyjny (bez zakwaterowania), certyfikat, oraz post-szkoleniowy zestaw narzędzi kalkulacyjnych.

Główne zalety szkolenia to:

 • Nauka przez praktykę: znakomitą większość programu wypełnia uczestnictwo w symulacji biznesowej. Metody analizy danych, etapy procesu podejmowania decyzji, i prognozowanie wyników, nauczane są w czasie praktycznych ćwiczeń; zgodnie z założeniem, że 80% wiedzy nabywa się poprzez doświadczenie.
 • Wielowymiarowość: Storewars kładzie szczególny nacisk na zależności między-działowe. Pozwala to na holistyczne zrozumienie funkcjonowania firmy.
 • Doskonałe odniesienie do branży FMCG: Program został stworzony specjalnie z myślą o producentach i o sieciach detalicznych sprzedających szybko zbywalne artykuły codziennej konsumpcji. Symulacja działa w oparciu o model rynkowy, który powstał z użyciem prawdziwych danych, pochodzących z wielu międzynarodowych korporacji. Jej twórcą jest doradca licznych wiodących przedsiębiorstw FMCG oraz profesor renomowanej szkoły zarządzania INSEAD.
 • Wsparcie trenerskie: nasi trenerzy legitymują się wieloletnim doświadczaniem branżowym i bogatym dorobkiem naukowym, jako nauczyciele w najlepszych szkołach zarządzania – daje to niepowtarzalną kombinację wiedzy praktycznej i akademickiej.

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

25-27 kwietnia 2018

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

 • koszt rezygnacji na 6 tygodni wcześniej 30% ceny
 • koszt rezygnacji na 4 tygodniewcześniej 50% ceny
 • koszt rezygnacji na 2 tygodni wcześniej 70% ceny
 • koszt rezygnacji na 1 tydzień wcześniej - konieczność pełnej opłaty

Akceptuję warunki rezygnacji*

X