Chat with us, powered by LiveChat

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Przemawiając publicznie mówimy głośno – oto jestem! Dajemy sobie prawo do zabierania przestrzeni, a przede wszystkim czasu naszych słuchaczy.

 

Z badań przeprowadzonych w USA wynika, że wśród umiejętności potrzebnych na stanowiskach pracy, takich jak: menedżerowie, kierownicy projektów, handlowcy itp., umiejętności prezentowania stawia się na drugim miejscu!

Co zatem zrobić, aby słuchacze polubili prezentera i przyjmowali oklaskami zarówno jego samego, jak i prezentowane rozwiązania i propozycje?

Szkolenie Prezentacje i wystąpienia dostarcza umiejętności niezbędnych do tego, by stając przed publicznością jej nie zawieść. Pokazuje, jak przedstawiać swoje pomysły w interesujący i przekonujący sposób.

Tematyka:

  • Przygotowanie, ustalanie celu, zarządzanie czasem prezentacji
  • Audytorium – co o nim warto wiedzieć i dlaczego?
  • Prezenter na scenie – zachowania niewerbalne
  • Komunikacja między prezenterem i audytorium – jak uniknąć zakłóceń w komunikacji?
  • Scenariusz i struktura prezentacji – jak ułatwić słuchaczom zrozumienie?
  • Otwarcie w prezentacjach – jak szybko nawiązać kontakt z publicznością?
  • Aktywizacja audytorium – dlaczego, kiedy, jak?
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Reagowanie na trudne sytuacje

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

4 - 5 czerwca 2020, Trener: Mariusz Łycyniak

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X