Trudne rozmowy menedżerskie

Skondensowany warsztat przygotowujący do jednego z najmniej wdzięcznych obszarów odpowiedzialności związanych z zarządzaniem ludźmi. Przywódca nie ma wątpliwości, kto powinien taką informację przekazać. Menedżer, który chce być przywódcą – liderem będzie poszukiwał odpowiedzi. Menedżerowie, którzy unikają przekazywania trudnych informacji lub wyręczają się innymi osobami rzadko kiedy są w stanie zdobyć pozycję przywódcy – lidera.

Jeżeli masz trudności z informowaniem pracownika na bieżąco o słabej efektywności lub jakości wyników jego pracy, jak najszybciej przygotuj się do przekazywania trudnych informacji.
Jeżeli nie masz trudności z bieżąca oceną, trudne informacje do przekazania mogą się pojawić później, ale na pewno się pojawią.

Przygotuj się do warsztatu

 • Przypomnij sobie wszystkie trudne rozmowy w życiu zawodowym – rodzaj informacji, Twoje odczucia, zachowania pracownika.
 • Zastanów się, co w trakcie przekazywania było zrobione dobrze, jeśli było dobrze.
 • Zastanów się, co powinno być zrobione inaczej, jeżeli było nie tak dobrze jak powinno być – wykorzystaj przemyślenia do dyskusji podczas warsztatu.
 • Obejrzyj film „W chmurach” (Up in the air) 2009r. Reż. Jason Reitman, zwracając szczególną uwagę na sceny pokazujące pracę zawodową Ryana Binghama (George Clooney).

Dlaczego warto uczestniczyć w warsztacie?

Uczestnicy potrafią zidentyfikować przyczyny, które w największym stopniu przekładają się na konieczność przekazywania trudnej informacji. Nauczą się planować działania, które pozwolą wyeliminować konieczność przekazywania lub złagodzenia trudności dla siebie, kiedy już trzeba będzie ją przekazać; zabezpieczą odpowiednie warunki do przekazania trudnej informacji. Dowiedzą się również, jak się osobiście przygotować, jak zabezpieczyć wszystkie wymogi formalne, proceduralne. Będą wiedzieli, czy, kto jeszcze i w jakiej roli powinien uczestniczyć w przekazywaniu trudnej informacji. Przećwiczą różne sytuacje, z jakimi możesz się zetknąć podczas trudnej rozmowy i sprawdzisz właściwy sposób reakcji. Dowiedzą się komu i jaką pomoc warto zaoferować i jak zaplanować akcje informacyjne dla zespołu.

Tematyka:

 • Zachowanie menedżera w trudnych i ciężkich czasach, a morale pracowników
 • Co sprawia nam największe trudności podczas przekazywania trudnych informacji
 • Trudna informacja dla menedżera, trudna informacja dla pracownika
 • Rola odwagi i rola determinacji
 • Skąd czerpać determinację do działania
 • Dobór właściwego czasu, dobór właściwego miejsca
 • Kto powinien przekazywać trudne informacje, kogo jeszcze włączyć do rozmowy
 • Co jest trudną informacją i dlaczego ty – przygotowanie dowodów i argumentów
 • Co jeszcze powinien przygotować menedżer, co jeszcze powinien zabezpieczyć, co powinien wiedzieć
 • Skuteczne i nieskuteczne przekazanie trudnej informacji
 • Algorytm skutecznego przekazanie trudnej informacji
 • Trudne sytuacje podczas przekazywania trudnych informacji
 • Kolejne kroki
 • Oferowana pomoc i proponowane wsparcie
 • Informacje dla zespołu

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

4 godziny, 07 listopada 2017, Trener: Jerzy Błażejczyk

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X