Chat with us, powered by LiveChat

Trudne rozmowy menedżerskie

Skondensowany warsztat przygotowujący do jednego z najmniej wdzięcznych obszarów odpowiedzialności związanych z zarządzaniem ludźmi. Przywódca nie ma wątpliwości, kto powinien taką informację przekazać. Menedżer, który chce być przywódcą – liderem będzie poszukiwał odpowiedzi. Menedżerowie, którzy unikają przekazywania trudnych informacji lub wyręczają się innymi osobami rzadko kiedy są w stanie zdobyć pozycję przywódcy – lidera.

Jeżeli masz trudności z informowaniem pracownika na bieżąco o słabej efektywności lub jakości wyników jego pracy, jak najszybciej przygotuj się do przekazywania trudnych informacji.
Jeżeli nie masz trudności z bieżąca oceną, trudne informacje do przekazania mogą się pojawić później, ale na pewno się pojawią.

Przygotuj się do warsztatu

 • Przypomnij sobie wszystkie trudne rozmowy w życiu zawodowym – rodzaj informacji, Twoje odczucia, zachowania pracownika.
 • Zastanów się, co w trakcie przekazywania było zrobione dobrze, jeśli było dobrze.
 • Zastanów się, co powinno być zrobione inaczej, jeżeli było nie tak dobrze jak powinno być – wykorzystaj przemyślenia do dyskusji podczas warsztatu.
 • Obejrzyj film „W chmurach” (Up in the air) 2009r. Reż. Jason Reitman, zwracając szczególną uwagę na sceny pokazujące pracę zawodową Ryana Binghama (George Clooney).

Dlaczego warto uczestniczyć w warsztacie?

Uczestnicy potrafią zidentyfikować przyczyny, które w największym stopniu przekładają się na konieczność przekazywania trudnej informacji. Nauczą się planować działania, które pozwolą wyeliminować konieczność przekazywania lub złagodzenia trudności dla siebie, kiedy już trzeba będzie ją przekazać; zabezpieczą odpowiednie warunki do przekazania trudnej informacji. Dowiedzą się również, jak się osobiście przygotować, jak zabezpieczyć wszystkie wymogi formalne, proceduralne. Będą wiedzieli, czy, kto jeszcze i w jakiej roli powinien uczestniczyć w przekazywaniu trudnej informacji. Przećwiczą różne sytuacje, z jakimi możesz się zetknąć podczas trudnej rozmowy i sprawdzisz właściwy sposób reakcji. Dowiedzą się komu i jaką pomoc warto zaoferować i jak zaplanować akcje informacyjne dla zespołu.

Tematyka:

 • Zachowanie menedżera w trudnych i ciężkich czasach, a morale pracowników
 • Co sprawia nam największe trudności podczas przekazywania trudnych informacji
 • Trudna informacja dla menedżera, trudna informacja dla pracownika
 • Rola odwagi i rola determinacji
 • Skąd czerpać determinację do działania
 • Dobór właściwego czasu, dobór właściwego miejsca
 • Kto powinien przekazywać trudne informacje, kogo jeszcze włączyć do rozmowy
 • Co jest trudną informacją i dlaczego ty – przygotowanie dowodów i argumentów
 • Co jeszcze powinien przygotować menedżer, co jeszcze powinien zabezpieczyć, co powinien wiedzieć
 • Skuteczne i nieskuteczne przekazanie trudnej informacji
 • Algorytm skutecznego przekazanie trudnej informacji
 • Trudne sytuacje podczas przekazywania trudnych informacji
 • Kolejne kroki
 • Oferowana pomoc i proponowane wsparcie
 • Informacje dla zespołu

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

4 godziny, 07 listopada 2017, Trener: Jerzy Błażejczyk

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X