Chat with us, powered by LiveChat

Trudne Sytuacje Negocjacyjne

Zwykle, stosując latami te same rozwiązania, wpadamy w rutynę i trudno nam spojrzeć na swoje postępowanie z dystansu. Szkolenie „Trudne sytuacje negocjacyjne” umożliwia zweryfikowanie własnego stylu negocjacyjnego i stosowanych w praktyce technik. W gronie doświadczonych negocjatorów można rozwinąć nabyte w wyniku wcześniejszych szkoleń i praktyki umiejętności. Szkolenie dostarcza okazji do wzbogacenia negocjacyjnego repertuaru i zwiększenia własnej efektywności. Jest też zbiorem najlepszych przykładów wziętych z literatury i doświadczeń wielu osób zajmujących się negocjacjami w kraju i za granicą.

Cele szkolenia:

Poznając pułapki wieloletnich, rutynowych negocjacji uczestnicy szkolenia nauczą się je omijać. Rozwijając umiejętność kontrolowania przebiegu rozgrywki negocjacyjnej, zwiększą swój wpływ na jej końcowy efekt. Racjonalnie oceniając opłacalność zawieranych umów, łatwiej zrealizują strategiczne cele firmy. Poznając nowe techniki negocjacyjne będą potrafili skuteczniej budować pozycję negocjacyjną./p>

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Szkolenie adresowane jest do osób poszukujących możliwości rozwoju i poprawy efektywności działania, które znają już podstawy negocjacji.

Tematyka:

  • Metody negocjowania
  • Metody ustępstw
  • Przygotowanie do negocjacji
  • Psychologia zachowań w negocjacjach
  • Prowadzenie rozgrywki negocjacyjnej
  • Techniki perswazji w negocjacjach
  • Socjotechniki w negocjacjach
  • Sposoby obrony przed brudnymi chwytami

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

11 - 12 marca 2020, Trener Artur Wilk

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X