Wiarygodny Sprzedawca

Wiarygodny Sprzedawca to pierwsze i jedyne na polskim rynku szkolenie, kształtujące postawy handlowców. Postawy, dzięki którym mogą łatwiej i skuteczniej wykorzystać umiejętności z obszaru technik sprzedaży, rozwijane podczas innych szkoleń.

Szkolenie obala mit, jakoby troska o długofalowe relacje z klientami utrudniała realizację bieżących celów sprzedażowych. Podczas treningu, handlowcy doświadczają, jak przyjmowanie wiarygodnej postawy owocuje poprawą rezultatów finansowych zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie.

Przeprowadzone przez DOOR badania, zidentyfikowały wzorzec zachowań, które są postrzegane, jako wiarygodne. Zapytaliśmy klientów: „Po czym poznajesz wiarygodnego sprzedawcę?”. Odpowiedzi ułożyły się w spójny Model Zaufania. Budowanie i utrzymanie zaufania klienta wymaga od sprzedawcy nieustannego samodoskonalenia: utrwalania wiarygodnej postawy, podążania za zmieniającymi się potrzebami klienta i możliwościami rynku, wyciągania wniosków z własnych działań oraz rezultatów, jakie przynoszą. Klienci są gotowi zaufać sprzedawcy, który:

  • poważnie ich traktuje,
  • okazuje zainteresowanie,
  • wychodzi z inicjatywą,
  • rozumie oczekiwania,
  • dotrzymuje zobowiązań.

Wiarygodny Sprzedawca to trening, dzięki któremu standardy zachowań, opisane w Modelu Zaufania, staną się codzienną praktyką w działach sprzedaży.

Tematyka:

  • Model Zaufania – Stworzony w oparciu o badania klientów i tego co wpływa na ich poziom zaufania do handlowców. Podpowiada na co zwracać uwagę budując swoją wiarygodność i wskazuje na konkretne zachowania i sposób postępowania, które powinny charakteryzować przedstawiciela handlowego.
  • Model odbudowywania zaufania – Jak postępować, gdy z różnych powodów zaufanie klienta do handlowca lub firmy zostało nadwyrężone. Podaje gotowe wskazówki z obszarów świadomości, motywacji, empatii i samokontroli oraz umiejętności, jakie są potrzebne, aby odbudowywać zaufanie.
  • Samodoskonalenie – Wzmacnia postawę uczestnika opartą na wierze w firmę, produkt i siebie. Uczestnicy korzystając z własnych doświadczeń dzielą się swoim pozytywnym nastawieniem płynącym z praktyki handlowej i uzupełniają swoje plany działania o elementy z Modelu Zaufania.
  • Narzędzia komunikacyjne – Doskonalenie umiejętności, które pomagają efektywniej komunikować się z klientem, wpływając na jego postrzeganie siebie, firmy i propozycji poprzez budowanie wizerunku godnego zaufania.

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

27 - 28 maja 2019, Trener Mariusz Łycyniak

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X