Chat with us, powered by LiveChat

Wiarygodny Sprzedawca

Wiarygodny Sprzedawca to pierwsze i jedyne na polskim rynku szkolenie, kształtujące postawy handlowców. Postawy, dzięki którym mogą łatwiej i skuteczniej wykorzystać umiejętności z obszaru technik sprzedaży, rozwijane podczas innych szkoleń.

Szkolenie obala mit, jakoby troska o długofalowe relacje z klientami utrudniała realizację bieżących celów sprzedażowych. Podczas treningu, handlowcy doświadczają, jak przyjmowanie wiarygodnej postawy owocuje poprawą rezultatów finansowych zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie.

Przeprowadzone przez DOOR badania, zidentyfikowały wzorzec zachowań, które są postrzegane, jako wiarygodne. Zapytaliśmy klientów: „Po czym poznajesz wiarygodnego sprzedawcę?”. Odpowiedzi ułożyły się w spójny Model Zaufania. Budowanie i utrzymanie zaufania klienta wymaga od sprzedawcy nieustannego samodoskonalenia: utrwalania wiarygodnej postawy, podążania za zmieniającymi się potrzebami klienta i możliwościami rynku, wyciągania wniosków z własnych działań oraz rezultatów, jakie przynoszą. Klienci są gotowi zaufać sprzedawcy, który:

  • poważnie ich traktuje,
  • okazuje zainteresowanie,
  • wychodzi z inicjatywą,
  • rozumie oczekiwania,
  • dotrzymuje zobowiązań.

Wiarygodny Sprzedawca to trening, dzięki któremu standardy zachowań, opisane w Modelu Zaufania, staną się codzienną praktyką w działach sprzedaży.

Tematyka:

  • Model Zaufania – Stworzony w oparciu o badania klientów i tego co wpływa na ich poziom zaufania do handlowców. Podpowiada na co zwracać uwagę budując swoją wiarygodność i wskazuje na konkretne zachowania i sposób postępowania, które powinny charakteryzować przedstawiciela handlowego.
  • Model odbudowywania zaufania – Jak postępować, gdy z różnych powodów zaufanie klienta do handlowca lub firmy zostało nadwyrężone. Podaje gotowe wskazówki z obszarów świadomości, motywacji, empatii i samokontroli oraz umiejętności, jakie są potrzebne, aby odbudowywać zaufanie.
  • Samodoskonalenie – Wzmacnia postawę uczestnika opartą na wierze w firmę, produkt i siebie. Uczestnicy korzystając z własnych doświadczeń dzielą się swoim pozytywnym nastawieniem płynącym z praktyki handlowej i uzupełniają swoje plany działania o elementy z Modelu Zaufania.
  • Narzędzia komunikacyjne – Doskonalenie umiejętności, które pomagają efektywniej komunikować się z klientem, wpływając na jego postrzeganie siebie, firmy i propozycji poprzez budowanie wizerunku godnego zaufania.

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

6 - 7 kwietnia 2020, Trener Mariusz Łycyniak

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie, ul. Jutrzenki 137. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X