Chat with us, powered by LiveChat

Współpraca i motywowanie pokoleń X, Y, Z

Szkolenie jest praktycznym warsztatem pomagającym menedżerom w znalezieniu odpowiedzi na pytania jak współpracować, skutecznie zarządzać i motywować, rozumieć pracowników pokolenia Y i Z.

Celem warsztatu jest poprawa komunikacji, jakości zarządzania ludźmi w obliczu różnic pokoleniowych oraz zapewnienie organizacji wyższej efektywności działania.

Podczas warsztatu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, które pozwolą zminimalizować napięcia i konflikty wynikające z różnic pokoleniowych, poznają charakterystykę pokoleń oraz wynikające z niej praktyczne wskazówki jak motywować młodych pracowników. Przećwiczą różne metody pracy, co pozwali przełożyć doświadczenia z warsztatu na praktykę.

Narzędzia, które będą ćwiczone w komunikacji z przedstawicielami pokolenia Y oraz Z to rozmowa: motywująca, korygująca, delegująca, coachingowa.

Tematyka:

  • Co rozumiemy przez termin „pokolenie”
  • Pokolenia z jakimi mamy możliwość pracować
  • Czego oczekuje od firmy przedstawiciel pokolenia X Y i Z?
  • Jak korzystać z mocnych stron „starszego” i „młodszego” pokolenia?
  • Co to jest coaching pokoleń?
  • Jak zastosować coaching pokoleń do motywowania pracowników?
  • Co motywuje, a co demotywuje przedstawicieli poszczególnych pokoleń?
  • Delegowanie zadań przedstawicielom pokolenia X, Y i Z
  • Asertywność w komunikacji z pokoleniem X, Y i Z
  • Trudne rozmowy z przedstawicielami pokolenia X, Y i Z

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Prowadzący:

Krzysztof Stefaniak

Zamów Szkolenie

Zapytaj o termin

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, informacji handlowych o produktach lub usługach tej Spółki, a w tym oferty handlowej w formie wiadomości e-mail na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu podanego w formularzu kontaktowym przez DOOR Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 23A/111, w celu nawiązania połączenia głosowego i przedstawienia mi oferty dotyczącej szkoleń. Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

* Wymagane

Obowiązek Informacyjny

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X