Zarządzanie Stresem i Work-Life Balance

Dlaczego powinieneś jak najszybciej zacząć zarządzać swoim stresem oraz dążyć do równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym? Bo stawką jest Twoje zdrowe, długie życie i poczucie dobrostanu fizycznego, oraz emocjonalnego. Według danych WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) stres jest drugim najczęstszym problemem zdrowotnym związanym z pracą, a stres przewlekły prowadzi do wielu chorób cywilizacyjnych, szybszego starzenia się, niedołęstwa i śmierci.

Stres sam w sobie nie jest groźny. Jednak nadmierny i długotrwały stres prowadzi do tzw. „chorób cywilizacyjnych”, czyli m.in. nadciśnienia, miażdżycy, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, depresji, choroby zatorowo-zakrzepowej i zawału serca.
Jeżeli nauczymy się rozpoznawać u siebie objawy stresu, a następnie umiejętnie zarządzać poziomem swojego stresu, mamy duże szanse zapobiec chorobie i zdecydowanie poprawić jakość swojego życia. Ważnym etapem jest także odnalezienie równowagi pomiędzy presją życia zawodowego, oraz sprawami osobistymi.

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

To szkolenie uświadomi jak wielkie znaczenie dla zdrowia ma umiejętność wczesnego rozpoznawania swojej reakcji stresowej. Uczestnicy dowiedzą się jak rozpoznawać bodźce stresujące oraz wczesne objawy swojej reakcji stresowej. Poznają również 4 różne punkty interwencji w modelu zarządzania stresem. Przećwiczenie wybranych metod i technik pozwoli zredukować poziom stresu. Praca nad równowagą pomiędzy życiem zawodowym oraz osobistym pomoże wypracować skuteczne metody utrzymywania właściwych dla zdrowia proporcji.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Presja terminów, wyników i przełożonych? Konflikt w pracy, w domu? A w efekcie częste, nadmierne pobudzenie i rozdrażnienie albo wręcz przeciwnie osłabienie i brak energii?
A może częste napięcie mięśni, bóle głowy lub kłopoty ze snem? Jeżeli rozpoznajesz u siebie któreś z wyżej opisanych rzeczy to znaczy, że jesteś w nadmiernym stresie, a Twój „work – life balance” jest poważnie zagrożony.

Tematyka:

 • Definicja stresu? Dlaczego trzeba się nim zająć?
 • Mity na temat stresu i wyniki najnowszych badań
 • Odróżnianie bodźca (stresora) od reakcji stresowej
 • Analiza uniwersalnych silnych stresorów
 • Typowe objawy stresu – psychiczne i fizyczne
 • Eustres/dystres – indywidualny próg tolerancji na stres
 • Rozpoznanie osobistego wzorca stresu
 • Techniki redukcji stresu za pomocą wizualizacji i kontroli oddechu
 • Mind-Body Bridging
 • Progresywna relaksacja mięśni met. Jacobsona
 • Pasywna koncentracja met. Schultza
 • Zasady zachowania równowagi spraw zawodowych i prywatnych
 • Optymalizacja rytmu dnia i tygodnia
 • Osobista strategia Work-Life Balance

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

12 luty 2019, Trener Wiktor Siegel
10 - 09 maja 2019, Trener Wiktor Siegel

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X