Chat with us, powered by LiveChat

Zarządzanie Stresem

Stres w takim samym stopniu i obszarze wpływa zarówno na zwykłego pracownika operacyjnego jak i na menedżera czy Członka Zarządu. Zmieniają się tylko czynniki stresogenne. To umysł jest źródłem poczucia stresu dlatego też właśnie na nim opiera się program szkolenia. Metody radzenia sobie ze stresem, postrzegania go i wykorzystywania w sposób konstruktywny opierają się na tych samych mechanizmach.

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem poprzez:

 • Zrozumienie mechanizmu i roli stresu – co jest stresorem i dlaczego wywołuje takie, a nie inne reakcje.
 • Nabycie umiejętności wczesnego rozpoznawania swojej reakcji stresowej – identyfikacja emocji.
 • Przećwiczenie technik szybkiego, doraźnego redukowania poziomu stresu.
 • Poznanie modelu do długoterminowego zarządzania osobistym poziomem stresu.
 • Opracowanie modelu poprawy  indywidualnej odporności na sytuacje stresujące i przygotowanie  planu jego wdrożenia.

Dla kogo przygotowaliśmy szkolenie?

Specjaliści, menedżerowie, osoby poszukujące wsparcia, chcące pracować nad obniżeniem własnego poczucia stresu.

Tematyka:

 • Co to jest stres? Dlaczego trzeba się nim zająć?
 • Odróżnianie bodźca (stresora) od reakcji stresowej
 • 6 typów uniwersalnych silnych stresorów
 • Typowe objawy stresu – psychiczne i fizyczne
 • Wpływ poszczególnych poziomów stresu na funkcjonowanie
 • Kiedy motywujący a kiedy już destrukcyjny?
 • Pesymista vs. optymista
 • Zagrożenia związane ze stresem
 • Zmęczenie fizyczne i psychiczne
 • Zagrożenia związane ze zdrowiem
 • Skutki długoterminowe
 • Eustres/ dystres – twój próg tolerancji na stres
 • Test –  twój typ osobowości stresowej
 • Rozpoznawanie osobistego wzorca stresu
 • Panowanie nad zachowaniem w reakcji na stres
 • Proces przejmowania kontroli
 • Kontrola nad mentalną reakcją na stres
 • Umysł jako źródło poczucia stresu
 • Poszukiwanie wsparcia
 • Zarządzanie stresem w pracy
 • Rola asertywności w zwiększaniu odporności na stres

Więcej informacji:
+ 48 22 824 07 92

Zamów Szkolenie

9 października 2019, Trener Wiktor Siegel

Nie jestem płatnikiem VAT

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY PRO FORMA

Akceptuję warunki szkoleń otwartych (dostępne po prawej stronie)*

Akceptuję regulamin szkolenia DOOR Poland*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych *

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w zakresie niezbędnym do obsługi logistycznej zgłoszenia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne, żeby móc zarejestrować Państwa zgłoszenie w serwisie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby dokonującej zgłoszenia w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak bez wyrażenia zgody nie będziemy mogli wysyłać do Państwa informacji o nowościach i aktualnych promocjach. Informujemy również, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Administratorem danych jest DOOR Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 33.

* Wymagane

AKCEPTUJESZ

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OTWARTYM

 

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą odebrania wypełnionego formularza. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy DOOR Poland Sp. z o. o. a Państwa firmą, a także oznacza akceptację warunków uczestnictwa w szkoleniu.
Poprzez zgłoszenie uczestnictwa Zamawiający potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

Wpłata

Zamawiający zobowiązuje się do wpłaty zaliczki na poczet ceny szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia na konto Organizatora, najpóźniej w terminie do 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Rezygnacja

Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 9 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych po stronie Zamawiającego, pod warunkiem przesłania przez Zamawiającego informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji po tym terminie DOOR zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na 50% ceny
szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odwołanie szkolenia

DOOR Poland Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia przy braku minimalnej liczby zgłoszeń.

Miejsce szkolenia

Szkolenia otwarte odbywają się w Warszawie. Dokładną informację o lokalizacji szkolenia Uczestnik otrzyma w zaproszeniu. Organizator szkolenia wysyła je mailem na tydzień przed terminem szkolenia.

POBIERZ FORMULARZ

Jeśli ze względu na wewnętrzne procedury firmy nie możesz skorzystać z elektronicznego formularza, pobierz jego wersję papierową.

Szkolenia DOOR Poland Sp. z o. o.
Regulamin
Zgłoszenie

X