Chat with us, powered by LiveChat

CSR Tag

Odpowiedzialność biznesu. Sprytny kamuflaż czy historyczna konieczność?…

16:01 10 Marzec in Kultura organizacyjna
0 Comments
0

Kiedy w roku 1776 Adam Smith ogłosił ówczesnemu światu, że egoistyczne dążenie jednostki do dobrobytu przekłada się na dobrobyt społeczności w której żyje, świat (wg A. Toefflera) był na starcie cywilizacyjnej drugiej fali. Rewolucja przemysłowa sprowadziła człowieka do fragmentu taśmy produkcyjnej. A dobra materialne nadawały...