Edyta Mika

Trener / Konsultant

Doświadczony menedżer, trener i coach. Ma ponad 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami konsultacyjno-szkoleniowymi w obszarze budowania potencjału i rozwoju kompetencji menedżerskich, przywódczych, coachingowych, konsultingowych, handlowo-negocjacyjnych oraz biznesowych kompetencji osobistych. Specjalizuje się w budowaniu i realizacji wieloobszarowych projektów dedykowanych firmom konsultingowym oraz działającym w branży IT.

Jako trener i coach współpracowała z Klientami działającymi w branżach: bankowej, paliwowej, finansowej, ubezpieczeniowej, medycznej, motoryzacyjnej, transportowej, konsultingowej, IT oraz innych.

Główne obszary specjalizacji merytorycznej

  • Coaching menedżerski
  • Rozwój umiejętności przywódczych i menedżerskich

Kluczowi klienci

General Motors, Nutricia Polska, BMW Polska, ATOS IT Services, Mondial Assistance, Nordea Bank Polska, Fujitsu Technology Solution, Polkomtel Polska, ZPC Mieszko, Scania Polska, Carlsberg ASC, Toyota Bank, Shell Polska, TETRA PAK

„Trenerka wykazała się najwyższym poziomem umiejętności trenerskich. Treści szkoleń dla wielu uczestników stały się źródłem inspirujących refleksji dotyczących różnych aspektów pracy zawodowej i życia prywatnego.”

Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich

w firmie z branży informatycznej

X