Chat with us, powered by LiveChat

Edyta Mika

Trener / Konsultant

Doświadczony menedżer, trener i coach. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami konsultacyjno-szkoleniowymi w obszarze budowania potencjału i rozwoju kompetencji menedżerskich, przywódczych, coachingowych, konsultingowych, handlowo-negocjacyjnych oraz biznesowych kompetencji osobistych. Specjalizuje się w budowaniu i realizacji wieloobszarowych projektów rozwojowych.

Jako trener i coach współpracowała z Klientami działającymi m.in. w branżach: bankowej, paliwowej, finansowej, ubezpieczeniowej, medycznej, FMCG, motoryzacyjnej, transportowej, konsultingowej, IT oraz innych.

Obecnie pełni funkcję Business Relations Director i odpowiada za kreowanie relacji biznesowych z Klientami oraz kreowanie programów rozwojowych.

Główne obszary specjalizacji merytorycznej

 • Rozwój kompetencji przywódczych i menedżerskich oraz biznesowych kompetencji osobistych
 • Indywidualne procesy rozwojowe i coachingowe. W tym coaching interwencyjny oraz rozwojowy na poziomie executive, operacyjnym oraz coaching kariery
 • Procesy kreowania i modelowania kultury organizacyjnej skorelowanej z Kluczowymi Rezultatami biznesowymi

Posiada certyfikaty:

 • DOOR International,
 • Partners in Leadership / Accountability Culture,
 • FranklinCovey,
 • Vital Smarts,
 • David Allen Company / Getting Things Done,
 • Coaching Academy / Co-active coaching,
 • Jolles Associates,
 • Strizzi & Asociados,
 • DOOR Coaching Academy,
 • QPR,
 • Kirkpatric.

„Trenerka wykazała się najwyższym poziomem umiejętności trenerskich. Treści szkoleń dla wielu uczestników stały się źródłem inspirujących refleksji dotyczących różnych aspektów pracy zawodowej i życia prywatnego.”

Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich

w firmie z branży informatycznej

X