Chat with us, powered by LiveChat

Zgody

Newsletter_ATOS_2016_12_03

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji o charakterze eksperckim oraz marketingowym od DOOR Poland, bardzo prosimy o wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne oraz wymogami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWEJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DOOR Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 23A lok. 111, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000559551, NIP: 7010486350, REGON: 361604095, jako administratora danych, moich danych osobowych w zakresie: adres e-mail, numer telefonu, w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących aktualnej oferty, informacjami o charakterze eksperckim oraz marketingowym. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania, a samo ich podanie jest dobrowolne. Powyższa zgoda może być odwołana w każdej chwili.

ZGODA NA MARKETING BEZPOŚREDNI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DOOR Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Olbrachta 23A lok. 111, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000559551, NIP: 7010486350, REGON: 361604095, jako administratora danych, moich danych osobowych w zakresie: adres e-mail, numer telefonu, w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów własnych w formie elektronicznej. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania, a samo ich podanie jest dobrowolne. Powyższa zgoda może być odwołana w każdej chwili.

X