6 symptomów braku Współodpowiedzialności

Brak zaangażowania i odpowiedzialności w miejscu pracy często jest efektem nie do końca produktywnych praktyk menedżerskich oraz schematów działania.Warto zwrócić uwagę na sygnały ostrzegawcze i w porę im zaradzić.