Zespół

Nasz zespół

Wszyscy nasi trenerzy, facylitatorzyprocesu i konsultanci merytoryczni posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w biznesie jak i na sali szkoleniowej oraz w pracy z grupą warsztatową.

Są zarówno ambasadorami przekonań jakie leżą u podstaw rozwiązań DOOR jak i źródłem praktycznych wskazówek, będących znakiem rozpoznawczym DOOR.

Ta praca jest ich pasją i tym entuzjazmem zarażają uczestników.