Strona główna Szkolenia DOOR2Mastery Sztuka efektywnej komunikacji

Komunikacja, Feedback i Asertywność

Umiejętności komunikacji, dawania feedbacku i rozmów na trudny temat.

Szkolenie z asertywnej komunikacji w pracy w DOOR tworzy pełne kompendium wiedzy na temat komunikacji, feedbacku i trudnych rozmów. Stworzyliśmy kurs asertywności w pigułce, który pomoże Ci wypracować asertywne zachowanie w każdej sytuacji. Precyzja przekazu, mowa ciała i wpływ emocji na skuteczność przekazu, reagowanie na krytykę, feedback, rozmowy na trudne tematy – wszystkie te tematy porusza nasze szkolenie. Asertywność i efektywna komunikacja w relacjach biznesowych ma ogromne znaczenie. Dowiedz się więcej o asertywności w komunikacji – poznaj program szkolenia z asertywności w DOOR.

O czym jest szkolenie? Asertywność w komunikacji

Czego dowiesz się podczas szkolenia?

 • Różnice pomiędzy tym, co chcieliśmy przekazać, a tym jak zostaliśmy zrozumiani
 • Moje nawyki komunikacyjne, a nawyki innych, jak się dopasować na poziomie treści, formy i mowy ciała
 • Błędy i przeszkody komunikacyjne
 • Struktura przekazywanej informacji, a klarowność przekazu
 • Umiejętne przekazywanie feedbacku
 • Aktywne słuchanie jako narzędzie potwierdzania w sytuacjach społecznych
 • Komunikacja w grupie – organizacja dyskusji
 • Zaburzenia, przeszkody w dyskusji grupowej
 • Komunikacja, a emocje – odmawianie i wyrażanie uczuć i krytyki, reagowanie na krytykę, własne zdanie
 • Błędy na poziomie interpretacji
 • Fakty i interpretacje – błędne interpretacje
 • Pojęcie asertywności, zachowanie asertywne
 • Prawa asertywności
 • Komunikacja asertywna
 • Prowadzenie trudnych rozmów

Czas trwania szkolenia z asertywnej komunikacji:

 • 1 dzień (wersja podstawowa)
 • 2 dni (wersja pełna)

Dlaczego warto doskonalić swoje umiejętności w procesie komunikacji?

Po pierwsze, zagłębienie się w ten proces i feedback pozwala lepiej zrozumieć samego siebie i innych,.

Po drugie, ilość czasu jaką poświęcamy codziennie na komunikację z innymi, dowodzi, że jest to priorytetowe działanie dla każdego człowieka. Badania pokazują, że specjaliści z dziedziny biznesu spędzają 80% czasu pracy na kontaktach z klientami i kolegami z branży.

Po trzecie, im więcej wiemy na temat procesu komunikacji interpersonalnej tym lepiej, ponieważ każdy z nas może się nauczyć skuteczniej porozumiewać się z innymi. Bez względu na to jak komu układają się stosunki w domu, pracy, czy z przyjaciółmi zapewne w każdym wypadku wiele jeszcze można poprawić.

Techniki komunikacji i feedback

Niniejsze szkolenie koncentruje się wokół zastosowania technik komunikacyjnych, feedbacku, umiejętności prowadzenia trudnych rozmów, które są najbardziej efektywne z Twojego punktu widzenia oraz na tym, abyś stał się uważnym słuchaczem informacji pochodzących od innych ludzi, zachęcał innych do dzielenia się z Tobą swoim feedbackiem. Obydwie te umiejętności razem pozwolą na zastosowanie zasad efektywnej komunikacji, szczególnie feedbacku, jako systematycznej, spójnej i konsekwentnej strategii przekazywania swoich pomysłów.

Komunikacja to proces, w którym ludzie dążą do dzielenia się znaczeniami za pośrednictwem przekazywanych symbolicznych komunikatów Komunikacja jest procesem, co oznacza, że jest rozciągnięta w czasie, zawiera różne etapy, miejsca, gdzie może dojść do zniekształceń.

W procesie komunikacji ludzie dzielą się znaczeniami za pośrednictwem symbolicznych komunikatów, czyli nadają słowom i gestom pewne znaczenia co do treści i emocji, które z kolei, nie są identycznie rozumiane przez strony biorące udział w tym procesie. To może prowadzić do nieporozumień i jest wszechobecne w naszym życiu. Chcąc się porozumiewać, przekazać swoje myśli, poglądy ubieramy je w słowa, wyrażenia, zdania, piszemy maile, referaty. Ale to są wybrane przez nas  symbole.

Porozumiewając się, świadomie lub nieświadomie, cały czas udzielamy informacji zwrotnych, feedbacku. Czasami posługujemy się informacją zwrotną w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów – zmiany, np.: czyjegoś zachowania. Feedback, rozumiany jako opinia lub wydanie sądu jest często stosowanym narzędziem zapewniającym rozwój pracownikom i całym organizacjom. Często sami prosimy o opinię o naszym zachowaniu, np. po skończonej prezentacji najnowszej oferty. Kto z nas nie zadawał pytań osobom bliskim, kolegom, koleżankom z pracy: Jak wypadłem?, Jak mi poszło?, Co o tym sądzisz?. Sposób w jaki udzielamy informacji zwrotnych może zadecydować o sukcesie lub niepowodzeniu pracowników, naszych bliskich, czy znajomych.

Przypomnijmy sobie otrzymywane w przeszłości informacje zwrotne, feedbacki, by udzielać je innym w jeszcze bardziej  efektywny sposób. Doświadczenie każdego z nas obejmuje zapewne pozytywne i negatywne feedbacki. Jedne motywowały nas do lepszego działania, inne wręcz przeciwnie. Prawidłowego wykonywania wszystkich tych rzeczy można nauczyć się podczas treningu asertywności.

Zachowania asertywne i nieasertywne

Zachowania asertywne są to zachowania, w których potrafimy dopiąć celu, postępując zgodnie z własnymi aktami woli. Inaczej mówiąc nieasertywnie zachowuje się ktoś, kto łatwo ulega manipulacji. Człowiek zachowujący się asertywnie może być nazwany „wewnątrzsterownym”, natomiast reakcje nieasertywne cechują ludzi określanych „zewnątrzsterownymi”.

Amerykański psycholog, badacz zachowań asertywnych Spencer A. Rathus, zdefiniował je – zachowania asertywne –  jako zachowania, które wyrażają nasze rzeczywiste odczucia (pragnienia, dążenia) oraz wspierają nasze społeczne uprawnienia, nie naruszając praw innych ludzi.

Przeciwieństwem zachowań asertywnych są więc:

 • zachowania nieasertywne (submisywne, w których ulegamy innym),
 • zachowania agresywne, krzywdzące innych lub im zagrażające. A zatem nie jest zachowaniem asertywnym dochodzenie swoich praw krzykiem, przemocą, grą, realizacja celów „za wszelką cenę”.


Szczególnie w sytuacjach trudnych rozmów widać, jak ludzie przyjmują różne postawy, mają własne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stosują je kiedy ich pragnienia i potrzeby nie zgadzają się z potrzebami i wymaganiami innych osób. Każdy z nas posiada jeden lub dwa sposoby, które standardowo wykorzystuje, raz z lepszym, a raz z gorszym skutkiem.

Umiejętności komunikacji i unikanie związanych z nią pułapek.

Precyzja przekazu, wpływ i wyrażanych emocji na jego skuteczność. Schemat procesu komunikacyjnego i odkrywanie własnych nawyków komunikacyjnych. Stosowanie zasad komunikacji asertywnej. Wspólne rozwiązywanie problemów i rozmowy na trudne tematy, których unikamy.

Tematy warsztatu:

 • różnice pomiędzy tym, co chcieliśmy przekazać, a tym jak zostaliśmy zrozumiani
 • Moje nawyki komunikacyjne, a nawyki innych, jak się dopasować na poziomie treści, formy i mowy ciała
 • Błędy i przeszkody komunikacyjne
 • Struktura przekazywanej informacji, a klarowność przekazu
 • Błędy na poziomie treści – powstawanie szumów informacyjnych
 • Aktywne słuchanie jako narzędzie potwierdzania
 • Komunikacja w grupie – organizacja dyskusji
 • Zaburzenia, przeszkody w dyskusji grupowej
 • Komunikacja, a emocje – odmawianie i wyrażanie uczuć i krytyki, reagowanie na krytykę
 • Błędy na poziomie interpretacji
 • Fakty i interpretacje – błędne interpretacje
 • Pojęcie asertywności
 • Prawa asertywności
 • Komunikacja asertywna

Czas trwania:

1 dzień (wersja podstawowa)

2 dni (wersja rozszerzona)