Lider i menedżer

Szkolenia dla liderów

Lider potrafi przewodzić grupie, przekazywać jej swoją wizję, wyobrażenie o przyszłości, pociągać swoją postawą i zaangażowaniem, budować spójny zespół, kreować właściwe przekonania. Lider w odpowiednim czasie potrafi w odpowiedni sposób korzystać z narzędzi menedżerskich (z obszaru wyznaczania zadań, motywowania, kontroli, oceny). Potrafi tak prowadzić rozmowy, że te narzędzia stają się efektywne. Zna swoje mocne strony i ma świadomość tych słabszych. A Ty, jesteś dobrym liderem?

Rola lidera nie jest prosta. Warsztaty i szkolenia dla liderów oraz menedżerów w DOOR Poland to szkolenia zamknięte dla kadry zarządzającej niskiego, średniego i wyższego szczebla. Uczymy, jak skutecznie zarządzać zespołem. Nasz zespół trenerów prowadzi szkolenia biznesowe dla liderów, które pomagają świadomie i pewnie pełnić rolę lidera. Sprawdź program szkolenia i umów się na szkolenie zamknięte. Wolisz szkolenia internetowe? Poznaj naszą ofertę i wybierz szkolenie online dla siebie oraz swojego teamu.

Poznaj tematy warsztatu dla liderów

Rozwiązywanie problemów, budowanie autorytetu, udzielanie informacji zwrotnej, wspieranie i motywowanie podwładnych – to tylko kilka z wielu zadań lidera. Zobacz, jak na szkoleniu z przywództwa dla liderów odpowiadamy na wyzwania, z którymi liderzy zmagają się każdego dnia.

 • „Wizja” i wartości zespołu
 • Style Zarządzania
 • Wprowadzanie do zespołu
 • Exposé oczekiwań i zasad współpracy
 • Motywacja zewnętrzna i motywacja wewnętrzna – analiza potrzeb pracowników
 • Inspirowanie („pociąganie”) zamiast „popychania”
 • Motywacja pracowników, motywujące wyznaczanie celów
 • Udzielanie feedbacku, coaching
 • Delegowanie
 • Wzmacnianie zachowań – pochwała, kształtowanie kultury współpracy
 • Omawianie realizacji zadań w zespole
 • Korygowanie zachowania pracowników
 • Trudne informacje, trudne rozmowy
 • Role menedżerskie

Kształtujemy skuteczne, świadome przywództwo, pomagamy obecnym i przyszłym liderom w skutecznym motywowaniu, delegowaniu, udzielaniu informacji zwrotnej i nie tylko.

Czy szkolenie dla liderów jest dla Ciebie?

Dla kogo przeznaczone są warsztaty i szkolenia dla liderów? Kto może wziąć udział w warsztatach z zarządzania i przywództwa?

 • Lider zespołu, menedżer, kierownik.
 • Specjalista ds. HR.
 • Project Manager.
 • Każdy, kto chce rozwijać kompetencje z obszaru leadership, budowania zespołu, innowacyjności.

Uczestnicy naszych szkoleń i warsztatów z przywództwa oraz zarządzania to pracownicy niższego, średniego i wyższego szczebla kadry zarządzającej. Chcesz wziąć udział w warsztatach? Zapisz się na warsztaty dla liderów i menedżerów w DOOR Poland – zadzwoń do nas +48 662 287 280 lub napisz door@door.com.pl. Zostań najlepszym liderem dla swojego zespołu.

Czas trwania i cele warsztatów HR

 • 2 dni(wersja podstawowa)
 • 2+2 dni(wersja rozszerzona)

Wszystkie warsztaty z cyklu menedżerskiego są właściwie o motywowaniu. Jeśli zdefiniujemy motywowanie jako każdą sytuację, która powoduje, że człowiek zaczyna coś robić, przestaje, albo podtrzymuje swoje działanie, to są one o przywództwie, zarządzaniu, w którego centrum znajduje się motywowanie.

Samo pojęcie motywacja pochodzi od łacińskiego słowa movere, które oznacza wprawianie czegoś w ruch. Przywództwo i zarządzanie polega na wprawianiu ludzi w ruch w określonym kierunku, w określonym celu.

Warsztaty rozwijają postawy liderowania, stylu przewodzenia, pociągania za sobą pracowników – przekazywania tego, co jest określane mianem kultury organizacji. Jednocześnie pozwala im ćwiczyć najważniejsze narzędzia menedżerskie i przywódcze, takie, jak przekazywanie celów, feedback, delegowanie, team building, poznawanie potrzeb pracowników, nagradzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie spotkań, motywowanie itp.

Czego dowiesz się na warsztatach?

 • Co cechuje dobrego lidera? To, co łączy liderów, to: charyzma, mocne wartości, przekonanie, wizja, zaangażowanie, akceptacja wizji i celów firmy. Często wizją jest to, co chcemy, aby mówili o nas nasi Klienci.
 • Różnica pomiędzy liderem i menedżerem. Menedżer sprawia, że rzeczy, które są wykonywane, są wykonywane we właściwy sposób. Korzysta z przepisów i procedur. Zarządza ludźmi. Kontroluje. Korzysta z konkretnych umiejętności związanych z zarządzaniem ludźmi. Lider sprawia, że są wykonywane te właściwe rzeczy. Korzysta z wizji firmy. Zarządza procesem. Wyznacza kierunek. Są dobrzy menedżerowie, którzy są słabymi liderami i odwrotnie.
 • Wyznaczanie celów. Cele powinny być spójne z wizją, przybliżać do niej, motywować. Komunikując cele należy wyjaśnić, przekazać: Co – Dlaczego – Kiedy. Dlaczego to ważne? Dlaczego teraz? Dlaczego w ten sposób? Dlaczego my? Dlaczego warto to zrobić?
 • Kiedy zastosować i który z typów zachowania i stylów zarządzania? Jakie są możliwości i korzyści z dostosowania stylu zarządzania do zachowań i potrzeb pracowników. Punktem wyjścia jest poznanie własnego zachowania. Poznanie własnego stylu zachowania prowadzi do efektywniejszych kontaktów z podwładnymi.
 • Budowanie kultury feedbacku. O niej wspominają najbardziej znani nam liderzy biznesu. Kultury dzielenia się opiniami ukierunkowanej na rozwój i współpracę.
 • Jak wykorzystać możliwości zespołu, którym kieruje lider? O funkcjonowaniu człowieka w zorganizowanej grupie decydować mogą trzy aspekty: Wiedza:pracownik ma w zakresie techniki, administracji lub handlu wiedzę pozwalającą mu na właściwe pełnienie funkcji. Zdolności: zdolności pracownika pozwalają na właściwe pełnienie funkcji i optymalne wykorzystywanie wiedzy. Charakter: pracownik wykazuje wolę angażowania się w pracę i dostosowywania obowiązków oraz podejmowanych działań do potrzeb Klienta. Jaką strategię przyjmie menedżer?
 • Każdy człowiek funkcjonuje po to, aby zaspokajać swoje potrzeby. Dobry lider i menedżer powinien znać potrzeby swoich ludzi oraz umieć je rozpoznawać i zaspokajać, aby wzmagać ich motywację do pracy.
 • Od kiedy zacząć korygować zachowania pracowników? Jakie mogą być konsekwencje braku zmiany dla : Klientów, kolegów, dla samego pracownika. Jak chcecie rozwiązać ten problem? Przedstawienie konkretów, wskazanie na konsekwencje, propozycja zmiany sytuacji, ustalenie sposobu kontrolowania zmiany, to narzędzie menedżera i lidera.
 • Umiejętność delegowania to jedna z podstawowych kompetencji lidera i menedżera. Dzielenie się zadaniami, obowiązkami, ale i uprawnieniami. Jakie kłopoty z delegowaniem mają menedżerowie, co powstrzymuje menedżerów i liderów? Dla uniknięcia niespodzianek ważne jest: przekazanie informacji, wspólne ustalenia obszaru uprawnień (delegowanie na właściwym poziomie), temat następnego spotkania – te punkty powinny mieć miejsce podczas każdej sytuacji, kiedy coś jest delegowane.
 • Dlaczego liderzy komplementują i co chcą przez to osiągnąć? Jak wzmacniać, żeby ludzie wiedzieli, jakiego zachowania oczekuje menedżer? Jakie wartości wzmacnia lider? Co pracownik zrobi jeszcze raz tak samo lub lepiej?

Już teraz zapisz się na warsztaty dla lidera w DOOR Poland. Sprawdź nasze szkolenia biznesowe dla firm, zdobywaj nową wiedzę i poszerzaj swoje kompetencje!