Coaching dla biznesu

DOOR w ramach coachingu biznesowego może dostarczyć Państwu szereg rożnych rozwiązań.

Skupiają się one z oczywistych względów   na obszarze związanym z zarządzaniem kulturą organizacji, i kompetencjami pracowników.
Każde z tych rozwiązań może być użyte w różnych projektach jakie Państwo przygotowujecie.
Mogą być częścią procesu szkoleniowego, ale też dobrym wsparciem złożonych inicjatyw strategicznych.

Tematy warsztatu:

  • Sesje mają formę indywidualną lub grupową.
  • Są niezależnym działaniem rozwojowym lub wsparciem wdrożenia umiejętności po warsztatach.
  • Prowadzimy sesje „coaching-on-the-job”.
  • Nasi coachowie dysponują certyfikatami takich metod pracy jak:
    • E.W.S. Coaching
    • InsideOut Coaching (GROW)
    • CoachU

Możecie też Państwo skorzystać z warsztatów, które uczą managerów bycia coachem dla swoich współpracowników.