People management

gra menedżerska

Gra (symulacja) pomagająca doskonalić procesy zarządzania ludźmi.

Gra osadzona jest w sytuacji biznesowej, która uwzględnia zmiany na rynku, rotowanie pracowników, przesunięcia stanowisk, rekrutacje, rozwój poprzez szkolenia  i coaching.

W atrakcyjny sposób wpływa na wzrost świadomości i odpowiedzialności, rozwija myślenie i działanie strategiczne.

Gra wykorzystuje model elastycznego zarządzania Tannenbauma i Schmidta, na którym swoją ideę opiera między innymi K. Blanchard oraz innych koncepcji zarządzania sytuacyjnego.

Efekty gry:

  • uczy odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ich zależności od sytuacji, otoczenia rynkowego oraz poziomu kompetencji pracowników,
  • pozwala zastosować w praktyce i zweryfikować posiadaną wiedzę oraz umiejętności,
  • uczy w praktyce elastycznego zarządzania,
  • przypomina praktyczne zasady poprawnej komunikacji i współpracy w zespole,
  • pokazuje finansowe konsekwencje typowych błędów popełnianych w rozwijaniu kompetencji oraz motywacji  członków zespołu,
  • buduje świadomość biznesową funkcjonowania organizacji.