Nieustępliwe przywództwo

Manager w kulturze współodpowiedzialności

Budowanie kultury odpowiedzialności w firmie – warsztaty

Współczesne organizacje cierpią na kryzys współodpowiedzialności.

Liderzy zbyt często odwołują się do władzy związanej z zajmowanym stanowiskiem i autorytetem wynikającym z przydzielonych uprawnień,  Oczekują współodpowiedzialności od innych zamiast starać się ją efektywnie zainicjować. Kiedy już potrzebują współodpowie-dzialności, egzekwują ją w niewłaściwy sposób.

Efektem jest zjawisko nazywane Paradoksem Współodpowie-dzialności. Im bardziej się starają, tym mniej jej otrzymują.

Tworzy się „wspólnota negatywnej współodpowie-dzialności” czyli zjawisko „gry we wzajemne obwinianie się”.

Rezultatem jest frustracja i stres lidera, który ma poczucie osamotnienia oraz dźwigania całego ciężaru odpowie-dzialności za rezultaty tylko na swoich barkach.

Tematy warsztatu:

 • Analiza „driverów” i „blockerów”
 • Zachowanie „unikowe” Poniżej Linii™
 • Przyjmowanie odpowiedzialności
 • Jak to się stało? vs. Jak pozwoliłem, żeby to sie stało?
 • Określenie Kluczowego Rezultatu
 • Definiowanie Łańcucha Oczekiwań™
 • Sekwencja Współodpowiedzialności
 • Ustalenie oczekiwań
 • Komunikowanie 5xDlaczego/Co/Jak
 • Ustalenie poziomu uzgodnień
 • Wspólna umowa na kontrolę
 • Reagowanie gdy realizacja zagrożona
 • Coaching współodpowiedzialności ( Model LIFT™ )
 • Wpływ niekorzystnych przekonań ( Dialog Doświadczeń™ )