Strona główna Kultura & Rezultaty Kultura współodpowiedzialności

Kultura organizacji w firmie – warsztaty ze współodpowiedzialności

Warsztaty ze współodpowiedzialnej kultury w firmie w wymiarze indywidualnym lub zespołowym

Kultura organizacji w firmie to naturalne zjawisko. W każdym biznesie istnieje określony rodzaj kultury, który albo tę firmę wzmacnia, albo osłabia. Kultura organizacji jako źródło wartości i norm oraz wynikające z nich przekonania kulturowe sterują sposobem myślenia i współgrają ze sobą, tworząc pożądaną równowagę lub ją burząc. W warunkach wysokiej konkurencji to właśnie właściwa kultura organizacji pracy może zadecydować o sukcesie lub porażce biznesu.

Diagnoza kultury organizacji – dlaczego właśnie kultura współodpowiedzialności?

Jak pokazują studia porównawcze naszych klientów, kultura współodpowiedzialności jest najbardziej efektywną formą organizacyjną w modelu High Performance Organization. Definiujemy ją jako: „miejsce ludzi współodpowiedzialnych, którzy myślą i działają w sposób niezbędny do osiągnięcia kluczowych rezultatów firmy”.

Większość firm dostrzega silne powiązania między osiąganymi rezultatami a poziomami współodpowiedzialności i zaangażowania, które istnieją w ich organizacjach. Wyzwaniem dla większości tych firm jest nabycie wiedzy i umiejętności, jak tworzyć oraz utrwalać wśród wszystkich pracowników kulturę współodpowiedzialności za kluczowe rezultaty.

ALBO TY BĘDZIESZ ZARZĄDZAĆ KULTURĄ ORGANIZACJI PRACY, ALBO ONA BĘDZIE ZARZĄDZAĆ TOBĄ

Wdrażanie kultury organizacji pracy – więcej niż warsztat

Wdrażanie najlepszej formy kultury organizacji w firmie to nie jest jeden warsztat. To jest wspólna podróż centrum szkoleniowego DOOR i klientów. Cel podróży stanowi wyeliminowanie i przezwyciężenie postawy, którą nazywamy „grą we wzajemne obwinianie się” (The Blame Game). Ścieżka procesu wdrażania kultury organizacji pracy oznacza wykonanie kolejnych kroków ku współodpowiedzialności:

  • Zobacz to.
  • Przyjmij to.
  • Rozwiąż to.
  • Zrób to.

Współodpowiedzialność na poziomie osobistym to postawa, która charakteryzuje się ciągłym poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: „Co jeszcze mogę zrobić, żeby osiągnąć uzgodniony rezultat?”.

ISTNIEJĄ RÓŻNE RODZAJE KULTUR ORGANIZACJI W FIRMIE – KULTURA WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI JEST NAJLEPSZA

Etapy procesu wdrażania kultury organizacji w firmie opartej na współodpowiedzialności:

  • Badanie wskaźnika kultury współodpowiedzialności.
  • Ustalenie Kluczowych Oczekiwań z Zarządem/Decydentami.
  • Wybór i przygotowanie Ambasadorów Zmiany.
  • Warsztaty z kultury w firmie dla wszystkich objętych procesem.
  • Warsztaty wspierające i sesje coachingowe (w sali i on-line).

Jeżeli chcesz, by cechy kultury organizacji w Twojej firmie wspierały cele biznesowe i budowały silne, zadowolone zespoły pracowników, skorzystaj z warsztatów kultury organizacji w firmie DOOR. Dowiesz się, co to jest kultura organizacji i dlaczego jest ważna – jakie są funkcje kultury organizacji i w jaki sposób współodpowiedzialność pracowników przekłada się na sukces biznesowy.

Ponieważ pojęcie kultury organizacji w firmie dotyczy każdego biznesu, poznając je i ucząc się je kształtować, możesz mieć wpływ na losy swojej firmy. Zapraszamy do kontaktu z centrum szkoleniowym DOOR w celu umówienia warsztatów lub uzyskania odpowiedzi na pytania.

Dowiedz się więcej: