Kultura współodpowiedzialności w firmie – warsztaty

wymiar indywidualny, zespołowy

W każdej organizacji istnieje określony rodzaj kultury, który ją wzmacnia, albo osłabia.

Przekonania kulturowe sterują sposobem myślenia, współgrają ze sobą, tworząc pożądaną równowagę lub ją burząc.
W warunkach wysokiej konkurencji to właśnie ona może zadecydować o sukcesie, albo o porażce.
Jak pokazują studia porównawcze naszych klientów, kultura współodpowiedzialności jest najbardziej efektywną formą organizacyjną w modelu High Performance Organization.
Definiujemy ją jako  „miejsce ludzi współodpowiedzialnych, którzy myślą i działają w sposób niezbędny do osiągnięcia kluczowych rezultatów firmy”.
Większość firm dostrzega silne powiązania pomiędzy osiąganymi rezultatami, a poziomem współodpowiedzialności oraz zaangażowania, który istnieje w ich organizacjach.
Wyzwaniem dla większości z nich jest wiedza i umiejętności, jak tworzyć oraz utrwalać wśród wszystkich pracowników kulturę współodpowiedzialności za kluczowe rezultaty.

ALBO TY BĘDZIESZ ZARZĄDZAĆ KULTURĄ, ALBO ONA BĘDZIE ZARZĄDZAĆ TOBĄ

Proces wdrożenia jaki proponujemy to nie jeden warsztat.

To wspólna podróż. Jej celem jest wyeliminowanie i przezwyciężenie postawy, którą nazywamy „Grą we wzajemne obwinianie się”  (The Blame Game). Ścieżka procesu oznacza wykonanie kolejnych Kroków ku Współodpowiedzialności:
  • Zobacz to
  • Przyjmij to
  • Rozwiąż to
  • Zrób to

W efekcie, współodpowiedzialność na poziomie osobistym to postawa, która charakteryzuje się ciągłym poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie „Co jeszcze mogę zrobić, żeby osiągnąć uzgodniony rezultat?”

Etapy procesu wdrażania kultury współodpowiedzialności:

  • badanie wskaźnika kultury współodpowiedzialności
  • ustalenie Kluczowych Oczekiwań z Zarządem / Decydentami
  • wybór i przygotowanie Ambasadorów Zmiany
  • warsztaty dla wszystkich objętych procesem
  • warsztaty wspierające i sesje coachingowe ( w sali i on-line )