Odpowiedzialność a współodpowiedzialność

Pojęcie odpowiedzialność najczęściej pojawia się podczas rozmów o wynikach. Zwłaszcza, gdy nie są one zadowalające. Pytamy: „No to kto jest odpowiedzialny …”. 
Czy jednak te słowa trafnie opisują sytuacje? Czy zbliżają nas do poprawy rezultatów? Proponujemy przejście do postawy współodpowiedzialności. Różnica w podejściu, to …