Szkolenia z przywództwa – nadawanie kierunku

Zespół potrzebuje przywództwa. Od roli lidera zależy często sukces całego teamu. W DOOR Poland wiemy, jak ważne jest świadome przywództwo. To ono odpowiada za zaangażowanie pracowników, wzmacnianie inicjatywy, ale też wyznaczanie kierunku działań całego zespołu. Nasz program szkolenia dla menedżerów DOOR 2 Leadership to między innymi ćwiczenia, które mają za zadanie nauczyć przywództwa, zarządzania i kultury współpracy przyszłych lub obecnych menedżerów. Nie miałeś jeszcze okazji dołączyć do szkolenia leadership z obszaru zarządzania w DOOR Poland? Zobacz, od czego zaczynamy szkolenie z przywództwa. Sprawdź nasze ćwiczenia dla liderów.

Efektywne przywództwo – szkolenia, ćwiczenia dla zespołu

Motywowanie pracowników, umiejętności interpersonalne, budowanie autorytetu, delegowanie zadań – zadania i rola lidera są różne. Jednak podstawowym zadaniem lidera jest wyznaczenie kierunku. Pomyślcie o tym w kontekście własnego zespołu.

Ćwiczenia z przywództwa – określ kierunek działań

Wyobraźcie sobie, że jest dzień… (dokładnie dwa lub trzy lata później). Robicie wśród Klientów zewnętrznych i wewnętrznych – w zależności od charakteru zadań waszych zespołów – badania na temat waszego departamentu. Pytacie się ich, co jest takiego typowego dla tego departamentu. Jakie są 3,..5 charakterystyczne słowa opisujące, które chcielibyście, aby były wynikiem tych badań. Co chcielibyście, aby mówili o waszym departamencie. Od tego momentu będziecie pracować nad tym, aby to osiągnąć. Osiągnąć oczekiwane wypowiedzi waszych Klientów zewnętrznych lub wewnętrznych.

Określcie, co chcielibyście, żeby mówili o Was jako zespole za 3 lata. Jakie odpowiedzi na te pytania by wówczas padły:

 • Kim jesteśmy?
 • Dla kogo jesteśmy?
 • Co dajemy, oferujemy?

Co będzie potrzebne, aby Was tak postrzegali? Jakie zachowania, wiedza?

To dobry początek szkolenia z przywództwa dla menedżerów. Przekaż to swoim pracownikom, powracaj do tej koncepcji w trakcie spotkać z zespołem.

Ćwiczenie dla menedżerów – określ swój styl przywództwa

Inne ćwiczenie szkolenia dla menedżerów z obszaru przywództwa.

Wyobraź sobie, że w pracy pojawia się nowy pracownik. Jest to jego pierwszy dzień w pracy. Pierwsza rozmowa z Tobą (poza rozmowami na etapie selekcji). Masz przekazać mu to, co najważniejsze (oczekiwane wypowiedzi waszych Klientów), wykorzystując efekt pierwszego wrażenia. Twoim zadaniem jest przekazać w odpowiedni sposób to, co jest najważniejsze dla zespołu, dla jego przyszłości. Pomiń kwestie formalne pojawiające się na spotkaniu, do nich możecie przejść w dalszej części rozmowy. Co powiesz? (To Twoje krótkie exposé, które możesz stosować w wielu innych sytuacjach).

Podczas tej rozmowy na długo możesz zbudować przekonanie o tym:

 • Jaki jest mój przyszły menedżer? Jakie sprawia wrażenie? (Zaangażowany? Wypalony? Zależy mu?)
 • Czego się mogę po nim spodziewać? (Szczery? Ma coś do ukrycia? Autokrata?)
 • Co jest dla Niego najważniejsze? Co jest dla Firmy najważniejsze? Co jest naszą, nazwijmy to, wizją? Oczekiwaniem.
 • Jakich postaw, zachowań oczekuje, a jakie są niepożądane?
 • Dlaczego Pracownik będzie potrzebny w tym zespole? Czy jest ważny? (Czy menedżer jest zadowolony, że to właśnie ja dołączam? Czy jakaś moja konkretna cecha jest dla niego ważna? Czy po prostu trzeba było kogoś zatrudnić?)
 • Patrząc i słuchając jego wypowiedzi. Czy menedżer wierzy, w to, co mówi? Czy jest autentyczny?

Przygotuj się to takiej krótkiej wypowiedzi. Nagraj się (np. na telefonie) i obejrzyj swoją wypowiedź z perspektywy powyższych kryteriów.

Twoja wypowiedź nie powinna trwać dłużej, niż 2 minuty. Przygotuj się do niej szczególnie zastanawiając się nad tym, jak przedstawisz to, co jest najważniejsze dla firmy.

To stanowi Waszą wizję, wyznacznik działania.

Przykład: Chciałbym, żeby nasz kilkuosobowy Dział Księgowości był postrzegany jako zgrany zespół, co osiągniemy tylko wtedy, gdy będzie pomiędzy nami przepływ informacji, gdy będzie nam łatwo pod czyjąś nieobecność przejąć jego obowiązki, gdy będzie widać, że pomagamy sobie wzajemnie nie o odsyłając potencjalnych rozmówców nie wiedząc, kto może pomóc. Chcemy być dla naszych klientów wewnętrznych i zewnętrznych upewniając się, czy dobrze rozumiemy ich intencje i dążąc do tego, żeby nie było pomyłkowych zapisów. Chcemy im dać przekonanie, że jak coś trafi do nas, to będzie załatwione bez niepotrzebnego dodatkowego angażowania innych, na czas, bez przypominania.

Cieszę się, że akurat Ty będziesz pracował z nami. Wierzę, że Twoje zaangażowanie, klarowność wypowiedzi i tłumaczenia oraz to, że chyba lubisz ludzi – tak Ciebie odebrałem podczas rozmów rekrutacyjnych, to są jedne z tych postaw, zachowań, które jeszcze bardziej wpłyną na jakość naszego zespołu, na to, o czym mówiłem wcześniej kim chcemy być.

Ćwiczenie dla liderów – wyznacz cele i wizję

Gdy już wiecie, co chcielibyście osiągnąć za trzy lata, za kilka miesięcy spojrzycie za siebie i będziecie musieli odpowiedzieć na pytanie, czy jesteście bliżej wizji. Czy minione miesiące nie były zmarnowane? Dzięki czemu były to zadawalające miesiące? Waszym  zadaniem jest wypracowanie punktu odniesienia, dzięki któremu będziecie mogli odpowiedzieć na te pytania. Wypracujcie cele na następne miesiące. Jeśli jeszcze ich nie macie, to stwórzcie teraz.

Zdefiniujcie co może was przybliżyć do realizacji „wizji”. TO, co sprawi, że jesteście o krok bliżej w stronę wizji. Dzięki czemu jest czegoś więcej, mniej, lepiej. Owo TO, które powinno być spełnione. Znajdźcie czym jest owo TO – czym są Cele Kluczowe, których nieosiągnięcie nie może być opcją.

Wiedza o tym, jak postawić  cele jest nieocenioną umiejętnością, gdy chcesz, aby cały zespół posuwał się w kierunku wizji.

Dobrze sformułowany cel określa 8 złotych pytań[1]:

 1. Co należy osiągnąć?
 2. Dlaczego jest ważny? (Jak przybliża nas do wizji? Jaki ma związek z celami organizacji, ze strategią organizacji?)
 3. Kto i dlaczego zajmuje się jego realizacją?
 4. Jakie i dlaczego działania należy podjąć?
 5. Jak sprawdzimy, że cel został osiągnięty?
 6. Jakie korzyści wynikają dla pracowników z realizacji tego celu?
 7. Czym dysponujemy, jakimi narzędziami, aby go osiągnąć?
 8. Do kiedy i dlaczego w tym terminie powinien być osiągnięty?

Zauważ, że odpowiedzi na powyższe pytania zawierają elementy często ćwiczone podczas szkoleń dla menedżerów i pewnie dobrze Ci znane – SMART.[2]

Na pewno szczególnie udzielenie pracownikowi odpowiedzi na 5 poniższych pytań odnośnie celu, ma kluczowy wpływ na motywację pracownika (pytania te zawierają się w treści pytań powyżej):

 • Dlaczego to ważne?
 • Dlaczego Ja / My?
 • Dlaczego teraz?
 • Dlaczego w ten sposób?
 • Dlaczego miałbym chcieć?

Cel ukierunkowuje, nadaje poczucie sensu działania.

Cele powinny angażować pracowników i dawać im poczucie, że wykonywane przez nich zadania są niezwykle istotne. Poczucie współodpowiedzialności za zadania, wyjście z roli trybika w maszynie da im wiele satysfakcji. Cele stymulują pracowników do osiągania lepszych wyników w lepszym stylu. Możesz zagrać na dumie pracownika, większość ludzi chce być zadowolona z wykonywanych zadań. Najważniejsze – dobre cele mogą być kluczem do sukcesu i satysfakcji.

Szkolenia dla menedżerów często skupiają się na technicznej stronie formułowania celów (słynny SMART). Mam nadzieję, że widzisz teraz też tę stronę motywującą, angażującą.

Ostatnie ćwiczenie.

Zapisz dowolny cel (złożony z więcej, niż jednej czynności), który może w najbliższym czasie przedstawisz pracownikowi / pracownikom.  Zerknij, czy odpowiada on na 8 złotych pytań.

Powodzenia!

Przywództwo – szkolenia Leadership

Chcesz zostać skutecznym przywódcą? Planujesz szkolić członków zespołu na stanowisko menedżera? Zapisz się na szkolenie z przywództwa (szkolenie online w formule otwartej lub stacjonarne, szkolenie zamknięte) w DOOR Poland. Zadzwoń +48 662 287 280 albo napisz door@door.com.pl. Specjalizujemy się w szkoleniu menedżerów i pracowników, organizujemy szkolenia biznesowe dla menedżerów, kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla. Na warsztatach uzyskasz praktyczną wiedzę od trenera, który od lat prowadzi szkolenia dla liderów, menedżerów i nie tylko. Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibach firm. Wykorzystaj nasze doświadczenie, badaj kompetencje podwładnych, buduj nowe umiejętności. Zostań najlepszym liderem dla swojego zespołu.[1] Liczba 8 jest symbolem sukcesu i perfekcji.

[2] Nie będziemy się tu rozpisywać o SMART. Dla przypomnienia:

 • (Specific – Konkretne) Konkret, co jest celem? Zwiększenie liczby wizyt do  . . . .
 • (Measurable – Mierzalne) Po czym poznają efekt, wynik? (Wzrost) . . . . z obecnego poziomu (10 spotkań z Klientami tygodniowo) do 15.
 • (Ambitious – Angażujące) Jak zmotywowałem?  Wzrost  . . . . . . . .  realizacja . . . . ., co pozwoli naszemu zespołowi…i Wam…
 • (Realistic – Realne) Czy czują, że są w stanie wykonać? Dzięki wsparciu marketingowemu i dostarczeniu Wam…, co było już zresztą testowane w …
 • (Time-Frame – Określone w czasie) Jak gospodarowałem czasem? Do końca miesiąca