Komunikacja, Feedback i Asertywność

Umiejętności komunikacji, dawania feedbacku i rozmów na trudny temat.

Ten program jest swego rodzaju kompendium wiedzy o komunikacji i związanych z nią pułapkach. Pozwala zrozumieć, na czym polega precyzja przekazu, poznać wpływ mowy ciała i wyrażanych emocji na jego skuteczność. Uczy asertywności i reakcji na agresywną krytykę, udzielania feedbacku i asertywnych rozmów na trudny temat, rozmów, których unikamy

 • Różnice pomiędzy tym, co chcieliśmy przekazać, a tym jak zostaliśmy zrozumiani
 • Moje nawyki komunikacyjne, a nawyki innych, jak się dopasować na poziomie treści, formy i mowy ciała
 • Błędy i przeszkody komunikacyjne
 • Struktura przekazywanej informacji, a klarowność przekazu
 • Umiejętne przekazywanie feedbacku
 • Aktywne słuchanie jako narzędzie potwierdzania
 • Komunikacja w grupie – organizacja dyskusji
 • Zaburzenia, przeszkody w dyskusji grupowej
 • Komunikacja, a emocje – odmawianie i wyrażanie uczuć i krytyki, reagowanie na krytykę
 • Błędy na poziomie interpretacji
 • Fakty i interpretacje – błędne interpretacje
 • Pojęcie asertywności
 • Prawa asertywności
 • Komunikacja asertywna
 • Prowadzenie trudnych rozmów


Czas trwania:

 • 1 dzień (wersja podstawowa)
 • 2 dni (wersja pełna)

 

Dlaczego warto doskonalić swoje umiejętności w procesie komunikacji?

Po pierwsze, zagłębienie się w ten proces i feedback pozwala lepiej zrozumieć samego siebie i innych,.

Po drugie, ilość czasu jaką poświęcamy codziennie na komunikację z innymi, dowodzi, że jest to priorytetowe działanie dla każdego człowieka. Badania pokazują, że specjaliści z dziedziny biznesu spędzają 80% czasu pracy na kontaktach z klientami i kolegami z branży.

Po trzecie, im więcej wiemy na temat procesu komunikacji interpersonalnej tym lepiej, ponieważ każdy z nas może się nauczyć skuteczniej porozumiewać się z innymi. Bez względu na to jak komu układają się stosunki w domu, pracy, czy z przyjaciółmi zapewne w każdym wypadku wiele jeszcze można poprawić.

Niniejsze szkolenie koncentruje się wokół zastosowania technik komunikacyjnych, feedbacku, umiejętności prowadzenia trudnych rozmów które są najbardziej efektywne z Twojego punktu widzenia oraz na tym, abyś stał się uważnym słuchaczem informacji pochodzących od innych ludzi, zachęcał innych do dzielenia się z Tobą swoim feedbackiem. Obydwie te umiejętności razem pozwolą na zastosowanie zasad efektywnej komunikacji, szczególnie feedbacku, jako systematycznej, spójnej i konsekwentnej strategii przekazywania swoich pomysłów.

Komunikacja to proces, w którym ludzie dążą do dzielenia się znaczeniami za pośrednictwem przekazywanych symbolicznych komunikatów Komunikacja jest procesem, co oznacza, że jest rozciągnięta w czasie, zawiera różne etapy, miejsca, gdzie może dojść do zniekształceń.

W procesie komunikacji ludzie dzielą się znaczeniami za pośrednictwem symbolicznych komunikatów, czyli nadają słowom i gestom pewne znaczenia co do treści i emocji, które z kolei, nie są identycznie rozumiane przez strony biorące udział w tym procesie. To może prowadzić do nieporozumień i jest wszechobecne w naszym życiu. Chcąc się porozumiewać, przekazać swoje myśli, poglądy ubieramy je w słowa, wyrażenia, zdania, piszemy maile, referaty. Ale to są wybrane przez nas  symbole.

Porozumiewając się, świadomie lub nieświadomie, cały czas udzielamy informacji zwrotnych, feedbacku. Czasami posługujemy się informacją zwrotną w celu osiągnięcia konkretnych rezultatów – zmiany, np.: czyjegoś zachowania. Feedback, rozumiany jako opinia lub wydanie sądu jest często stosowanym narzędziem zapewniającym rozwój pracownikom i całym organizacjom. Często sami prosimy o opinię o naszym zachowaniu, np. po skończonej prezentacji najnowszej oferty. Kto z nas nie zadawał pytań osobom bliskim, kolegom, koleżankom z pracy: Jak wypadłem?, Jak mi poszło?, Co o tym sądzisz?. Sposób w jaki udzielamy informacji zwrotnych może zadecydować o sukcesie lub niepowodzeniu pracowników, naszych bliskich, czy znajomych.

Przypomnijmy sobie otrzymywane w przeszłości informacje zwrotne, feedbacki, by udzielać je innym w jeszcze bardziej  efektywny sposób. Doświadczenie każdego z nas obejmuje zapewne pozytywne i negatywne feedbacki. Jedne motywowały nas do lepszego działania, inne wręcz przeciwnie.

Zachowania asertywne są to zachowania, w których po­trafimy dopiąć celu, postępując zgodnie z własnymi aktami woli. Ina­czej mówiąc nieasertywnie zachowuje się ktoś, kto łatwo ulega mani­pulacji. Człowiek zachowujący się asertywnie może być nazwany „wewnątrzsterownym”, natomiast reakcje nieasertywne cechują ludzi określanych „zewnątrzsterownymi”.

Amerykański psycholog, badacz zachowań asertywnych Spencer A. Rathus, zdefiniował je – zachowania asertywne –  jako zachowania, które wyrażają nasze rze­czywiste odczucia (pragnienia, dążenia) oraz wspierają nasze społecz­ne uprawnienia, nie naruszając praw innych ludzi.

Przeciwieństwem zachowań asertywnych są więc:

 • zachowania nieasertywne (submisywne, w których ulegamy in­nym),
 • zachowania agresywne, krzywdzące innych lub im zagrażające. A zatem nie jest zachowaniem asertywnym dochodzenie swoich praw krzykiem, przemocą, grą, realizacja celów „za wszelką cenę”.


Szczególnie w sytuacjach trudnych rozmów widać, jak ludzie przyjmują różne postawy, mają własne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stosują je kiedy ich pragnienia i potrzeby nie zgadzają się z potrzebami i wymaganiami innych osób. Każdy z nas posiada jeden lub dwa sposoby, które standardowo wykorzystuje, raz z lepszym, a raz z gorszym skutkiem.

Umiejętności komunikacji i unikanie związanych z nią pułapek.

Precyzja przekazu, wpływ i wyrażanych emocji na jego skuteczność. Schemat procesu komunikacyjnego i odkrywanie własnych nawyków komunikacyjnych. Stosowanie zasad komunikacji asertywnej. Wspólne rozwiązywanie problemów i rozmowy na trudne tematy, których unikamy.

Tematy warsztatu:

 • różnice pomiędzy tym, co chcieliśmy przekazać, a tym jak zostaliśmy zrozumiani
 • Moje nawyki komunikacyjne, a nawyki innych, jak się dopasować na poziomie treści, formy i mowy ciała
 • Błędy i przeszkody komunikacyjne
 • Struktura przekazywanej informacji, a klarowność przekazu
 • Błędy na poziomie treści – powstawanie szumów informacyjnych
 • Aktywne słuchanie jako narzędzie potwierdzania
 • Komunikacja w grupie – organizacja dyskusji
 • Zaburzenia, przeszkody w dyskusji grupowej
 • Komunikacja, a emocje – odmawianie i wyrażanie uczuć i krytyki, reagowanie na krytykę
 • Błędy na poziomie interpretacji
 • Fakty i interpretacje – błędne interpretacje
 • Pojęcie asertywności
 • Prawa asertywności
 • Komunikacja asertywna

Czas trwania:

1 dzień (wersja podstawowa)

2 dni (wersja rozszerzona)