TEAM-UP
zespół wysokiej jakości

Poprawa pracy zespołowej w ramach współpracy między działami, efektywna komunikacja interpersonalna i między zespołami, podtrzymanie dobrej lub poprawa atmosfery wewnętrznej.

Tworzenie zespołów, wzmocnienie współpracy, poczucie zespołowości w działaniu, osiąganie długoterminowych celów biznesowych, fundamentalne zasady pracy zespołowej.

Tematy warsztatu:

 • Krytyczny punkt przemiany ról – zadania do zrealizowania
 • Różnice w sposobie wykonywania pracy przez menedżera i pracownika
 • Normy Firmy – normy zespołu
 • Pierwsze spotkanie w nowej roli z zespołem
 • Budowanie relacji z przełożonym
 • Otoczenie– koledzy na tym samym poziomie zarządzania
 • Sposoby wywierania wpływu na otoczenie
 • Co się stało z zespołem po moim awansie?
 • Elementy z jakich zbudowany jest efektywny zespół – komunikacja, role zespołowe;
 • Zespół w nowej sytuacji – fazy tworzenia zespołu – rozpoznawanie i zasady postępowania
 • Podsumowanie okresu wspólnej pracy. Plany na przyszłość

Warsztat zwykle obejmuje cały dzień zespołowych aktywności i dyskusji (również w terenie, poza salą). Jego fragmenty lub całość mogą być traktowane jako doskonałe uzupełnienie spotkań firmowych. Możemy jego treść powiązać z aktualnymi wyzwaniami czy inicjatywami w firmie.