TEAM-UP!
Współpraca na nowo

Poprawa pracy zespołowej w ramach współpracy, efektywna komunikacja interpersonalna i między zespołami, podtrzymanie dobrej lub poprawa atmosfery wewnętrznej.

DOOR ułatwia powrót organizacjom, zespołom do współpracy bezpośredniej, rozmów tych bardziej i mniej formalnych. Ułatwia ponowne budowanie relacji z nowym bagażem doświadczeń, nowymi przekonaniami w zespole. Pomaga rozpocząć nową / starą rzeczywistość.

Koncepcja Team Up! zakłada, że najpierw należy czegoś doświadczyć, przeżyć „na własnej skórze” momenty, w których trzeba na przykład zaufać innym, pokonać kłopoty komunikacyjne we współpracy, obrać wspólną strategię działania wobec wyzwań itd. Tylko wtedy można mówić o tworzeniu się umiejętności efektywnej współpracy czy zmiany postaw. Momentów tych doświadczają uczestnicy w ramach kolejnych ćwiczeń w programie.

Warsztat zwykle obejmuje 1-2 dni zespołowych aktywności i dyskusji (również w terenie, poza salą). Jego fragmenty lub całość mogą być traktowane jako doskonałe uzupełnienie spotkań firmowych. Jego treść wiążemy z aktualnymi wyzwaniami czy inicjatywami w firmie.

Tematy warsztatu:

 • Strefa komfortu a rozwój własny i firmy. Strefa troski jako pułapka. Podążanie do strefy rozwoju. Omówienie procesu pozytywnego rozwoju i nauki oraz czynników które mogą go hamować. Pozytywne nastawienie do zmian.
 • Model 6C – Analiza różnych stylów współpracy w organizacji. Uświadamianie sobie, na czym polega nowoczesny model współpracy i co jest potrzebne do jego realizacji.
 • Budowanie otwartości w stosunku do innych członków zespołu oraz umiejętności słuchania siebie nawzajem.
 • Budowanie zaufania poszczególnych członków do zespołu. Rozwój wzajemnego zaufania oraz umiejętności komunikacji. Model Zaufania – omówienie procesu rozwoju zaufania.
 • Co sobą prezentuje osoba godna zaufania? Uświadomienie sobie jak ważną wartością we współpracy jest zaufanie. Doświadczenie istotnych elementów modelu zaufania podczas trudnych sytuacji.
 • Wzajemne motywowanie do działania.
 • Model 7S (McKinseya) Analiza elementów niezbędnych do pracy każdej organizacji. Prezentacja skutecznego narzędzia w diagnozowaniu sytuacji w zespole i projektowaniu wszelkich zmian.
 • Koncentracja wokół wspólnego celu. Doskonalenie komunikacji i sposobu dochodzenia do wspólnych rozwiązań. Komunikacja w sytuacji wymagającej szybkiego działania i przestrzegania standardów.
 • Model Rozwoju Zespołu. Analiza etapów działania zespołu począwszy od fazy tworzenia wspólnej wizji na działaniu właściwym skończywszy. Przedstawienie właściwych relacji lider-grupa oraz pomocnych narzędzi w każdej z omówionych faz.
 • Umiejętności znajdowania konsensusu w grupie w której występują różnice zdań natury emocjonalnej, wynikające z różnic przekonań i wartości. Znajdowanie właściwych rozwiązań w sytuacji konfliktu.
 • Siły nacisku – Analiza tego, co głównie wymusza w nas zmiany i jak na to reagujemy. Ile  robimy aby nadążyć za ciągle zmieniającą się sytuacją?
 • Co wpływa na skuteczność i styl działania w grupie. Wspólne tworzenie charakterystyki doskonale działającego zespołu.
 • Uświadomienie sobie swoich mocnych stron i ćwiczenie postrzegania mocnych stron u innych, życzliwie postrzeganie.

Uważamy, że o takich rzeczach jak zaufanie, zrozumienie zmian czy integracja z firmą trudno mówić z pracownikami w ramach zajęć tylko w sali wykładowej. Tym trudniej osiągnąć ich zrozumienie i akceptację pożądanych zmian i zachowań w ramach samych pojęć.

Proponujemy Państwu następujące cele szkoleniowe do realizacji.

 • Integracja pracowników. Jak rozumiemy, uczestnicy szkolenia znają się dobrze lub przynajmniej kontaktują się ze sobą w pracy. Następny, naszym zdaniem, niezbędny krok to zbudowanie więzi każdego pracownika z całym zespołem. Chcemy, aby każdy uczestnik był przeświadczony po spotkaniu, że może liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, we współpracy i wykorzystywaniu doświadczeń innych.
 • Integracja z Firmą. Aby Państwa Firma odniosła sukces pracownicy muszą zrozumieć, że ich cele prywatne, które często prowadzą do konfliktów, pokrywają się z celami Firmy, a realizacja ich osobistych marzeń jest związana z realizacją zadań Firmy. Osoby biorące udział w tym programie odkryją tę zależność i dowiedzą się, jak przekonać o tym pracujące w swoich zespołach osoby. Efektem tego będzie lepsza integracja pracowników z Firmą, praca zespołowa i efektywna współpraca.
 • Poznanie własnych możliwości – kierowanie i realizacja zadań. Często mówimy, że nie potrafimy czegoś zrobić. Czy jednak spróbowaliśmy kiedykolwiek to robić? Na tym właśnie polega paradoks. Dzięki temu programowi uczestnicy odkryją, że to, co do tej pory wydawało im się niemożliwe jest w zasięgu ich możliwości.
 • Wzajemne zrozumienie – motywowanie. Spędzamy w pracy co najmniej jedną trzecią prawie każdego dnia naszego życia. Myślimy o niej jeszcze więcej. Pracujemy lepiej i efektywniej jeżeli jest to czas spędzony w atmosferze wzajemnego zrozumienia i wsparcia, współpracy zespołowej. Czasem wystarczy lepiej się nawzajem poznać, odkryć w koledze z pracy cechy, jakich do tej pory nie dostrzegaliśmy.
 • Dociera do nas coraz większa liczba danych. My także przekazujemy coraz więcej informacji. Które z nich są naprawdę ważne, jak je selekcjonować, jak stworzyć najbardziej efektywny sposób ich przekazywania? Jednocześnie jak ustrzec się, aby czegoś naprawdę ważnego nie pominąć?
 • Praca zespołowa. Pracując razem musimy być odpowiedzialni za siebie nawzajem. Musimy także zauważyć, że w zgranym zespole poszczególne osoby inspirują pozostałych do rozwoju. Dzięki temu nasz zespół cały czas zyskuje na jakości. Tylko wtedy osiągniemy sukces.
 • Cel nadrzędny wszystkich działań to dobro Firmy. W ramach naszych szkoleń integracja grup zawodowych nie ogranicza się jedynie do lepszego poznania się osób w nich uczestniczących. Chcemy iść o kilka kroków do przodu. Naszym zdaniem, nadrzędnym celem integracji zespołu jest uświadomienie sobie, że pracownicy integrują się po to, aby wspólnie kreować wizerunek Państwa Firmy jako całości. Ten właśnie proces nazywamy budowaniem „Zespołu Wysokiej Jakości”. Szkolenie więc nie jest jedynie zorganizowaniem miłego dnia Państwa pracownikom, chcemy, żeby w miłej atmosferze zdobyli nowe umiejętności wspólnego działania.

Opis i metodyka programów szkoleń

 

Po każdym ćwiczeniu następuje omówienie, które, tak naprawdę jest jego najważniejszą częścią i prawdziwym celem szkoleniowym, kiedy uczestnicy – przy pomocy trenera – poruszają się po trzech obszarach:

 1. Czego doświadczyliśmy indywidualnie i zespołowo w ramach ćwiczenia? W ramach tej części dyskusji omawiają wszystkie rzeczy, jakich doświadczyli. Jeżeli celem zadania było budowanie zaufania to uczestnicy właśnie o tym dyskutują.
 2. Co usprawnilibyśmy osobiście i jako zespół wykonując zadanie powtórnie? Zawsze jest miejsce dla rozwoju własnych umiejętności czy sposobów wykonywania wspólnego działania. W ramach tego punktu dyskusji omawia się, jak przy kolejnej sposobności można zadbać lepiej o osobę, która buduje swoje zaufanie do zespołu. Uczestnicy rozmawiają o konkretnych doświadczeniach, które chcieliby usprawnić.
 3. Co z tego, co się wydarzyło, możemy przenieść do naszego miejsca pracy? To najważniejszy punkt dyskusji. Trener pomaga przenieść ją na grunt codziennej pracy, współpracy uczestników. Wszyscy wspólnie zastanawiają się, jak wypracowane metody postępowania mogą być użyteczne na co dzień. Zastanawiają się np.: jak budować zaufanie w miejscu pracy, co jest niezbędne, aby je osiągnąć.