Fachowa
obsługa klientów

Wszystkie badania wskazują na rosnące znaczenie procesu obsługi klienta. Kluczem do zadowolenia i lojalności klienta są poszczególne zdarzenia, swoiste „chwile prawdy”.

Doświadczenia jakie mają klienci z firmą dostawcy dotyczą różnych obszarów organizacji. Nie łatwo je kontrolować. Są wypadkową złożonych w procesie sprzedaży obietnic, możliwości i sprawności w ich realizacji.

Konkurencyjność rynku zwiększa możliwości wyboru, a tym samym lojalność klienta jest ciągle wystawiana na próbę.

Wszystkie te kwestie powinny być wzięte pod uwagę przez osobę, która tę złożoność musi przełożyć na rozmowę z klientem – często tylko

Tematy warsztatu:

  • Obsługa klienta jako kontynuacja sprzedaży
  • „Chwile prawdy” decydujące o zadowoleniu i lojalności klienta
  • Psycholingwistyka dobrych relacji
  • Zasady wywierania wpływu i ich praktyczne zastosowania w obsłudze klienta
  • Trudne sytuacje w relacjach z klientem – obrona interesów firmy i samego siebie.

Czas trwania: 1 dzień

Po warsztacie uczestnicy realizują poznane umiejętności w ramach sugerowanego planu wdrożenia z wykorzystaniem proponowanych narzędzi. W ten sposób mają szansę na realną poprawę rezultatów.