WDROŻENIA SZYTE NA MIARĘ

Nasze wieloletnie szkoleniowe know – how, sprawdzone zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym pozwala na tworzenie rozwiązań najlepiej dostosowanych do aktualnych potrzeb naszych klientów. Jako organizacja ucząca się, chętnie wychodzimy poza standardowe ramy i wspólnie z klientami wypracowujemy skuteczne rozwiązania.

W DOOR koncentrujemy się na wspieraniu naszych Klientów w osiąganiu ich celów biznesowych. Skuteczne wsparcie często wymaga nieszablonowego podejścia i zastosowania szytych na miarę rozwiązań, specjalnie zaprojektowanych szkoleń, dopasowanych do aktualnych i przyszłych potrzeb danej organizacji. Nasze wieloletnie doświadczenie, międzynarodowe know – how, modułowe programy szkoleniowe oraz sprawdzony zespół ekspertów pozwalają na precyzyjną analizę specyfiki sytuacji i potrzeb naszych Klientów, zdefiniowanie oczekiwanych rezultatów oraz zaprojektowanie dedykowanego programu rozwojowego lub naprawczego. Precyzyjnie odpowiadamy na rzeczywiste zapotrzebowanie naszych Klientów budując programy przeznaczone specjalnie dla nich.

W ten sposób wdrożyliśmy wiele szytych na miarę, wieloetapowych projektów szkoleniowych oraz warsztatów rozwojowych. Nasz współpraca opiera się na ośmiu etapach, które zostały sprawdzone w różnych warunkach, branżach i środowiskach.

  1. Definicja. Jakich rezultatów oczekujesz i jak zdefiniujemy miary sukcesu?
  2. Diagnoza. Jak wygląda obecna sytuacja w kontekście wspólnie zdefiniowanych rezultatów?
  3. Projekt rozwiązania. Jaka jest koncepcja rozwiązania najwłaściwszego dla Ciebie?
  4. Weryfikacja proponowanych koncepcji. Na ile zaproponowane rozwiązania odpowiedzą na Twoje potrzeby?
  5. Prezentacja docelowych rozwiązań. Jak będziemy pracować, aby osiągnąć wyznaczone rezultaty?
  6. Implementacja rozwiązań. Wdrożenia, Szkolenia, Coaching
  7. Monitoring. Jakimi działaniami będziemy wspierać skuteczność wdrożenia?
  8. Ocena rezultatów: analiza powykonawcza i rekomendacje. Jak oceniamy efekty wdrożenia i jakie dalsze działania będziemy rekomendować.

 

Potencjał naszych doświadczeń opieramy na wielu długofalowych projektach.