Chat with us, powered by LiveChat

EFEKTYWNE PROWADZENIE SPOTKAŃ

Ilość czasu spędzonego na spotkaniach, stanowi istotną część dnia pracy. Często jednak są one nieproduktywne i ich uczestnicy mają poczucie źle wykorzystanego czasu. Zdarza się, że narady nie kończą się konkretnymi wytycznymi co do kolejnych podejmowanych działań. Dzięki szkoleniu wszyscy prowadzący spotkania zyskają umiejętności koniecznie do prowadzenia konkretnych i efektywnych spotkań.

 

Obszar tematyczny:

Budowanie autorytetu prowadzącego, scenariusz zorientowany na uczestników, przygotowanie czasu, miejsca, materiałów, style prowadzenia i uczestnictwa w spotkaniach, struktura i rodzaje spotkań, trudne zachowania uczestnika.

Rezultaty:

  • Wzrost umiejętności budowania własnego autorytetu.
  • Zwiększenie sprawności w przyjaznym reagowaniu na trudne reakcje uczestników.
  • Znajomość metod skutecznego angażowania zaproszonych jeszcze przed rozpoczęciem spotkania.
  • Nabycie kompetencji właściwego określania i przedstawiania celu spotkania.
  • Doskonalenie umiejętności podsumowywania spotkania i monitorowania jego efektów.

Grupa docelowa:

Kadra menedżerska

Wartość dodana:

Rozwój umiejętności efektywnego prowadzenia spotkań w rzeczywistych sytuacjach biznesowych

Czas trwania: Zgodnie z potrzebami klienta

Dowiedz się więcej

Programy rozwoju kompetencji menedżerskich i przywódczych

X