Chat with us, powered by LiveChat

SZTUKA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI

Wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne są wymagane praktycznie na każdym stanowisku, gdyż sprawne komunikowanie się jest podstawą efektywnej organizacji. Świadomość własnego stylu komunikacji i jego wpływu na funkcjonowanie otoczenia, a również zdolność jego kontroli jest niezbędna, by zostać zrozumianym, oraz rozumieć innych. Szkolenie jest praktycznym treningiem prowadzącym do wypracowania i przećwiczenia umiejętności koniecznych do efektywnej komunikacji. Metoda szkoleniowa bazuje na scenkach i symulacjach.

Obszar tematyczny:

Komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna, asertywność, mowa ciała, uważne słuchanie

Rezultaty:

  • Umiejętność kontrolowania komunikatów
  • Znajomość procesu skutecznej komunikacji i potencjalnych przeszkód
  • Asertywność w komunikacji

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy podczas bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi, klientami chcą lub potrzebują komunikować się efektywniej.

Wartość dodana:

Wypracowanie umiejętności kontrolowania tego, jak uczestnik jest odbierany i rozumiany przez innych.

Czas trwania: Zgodnie z potrzebami klienta

Dowiedz się więcej

Programy rozwoju biznesowych kompetencji osobistych

X