SZTUKA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI

Wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne są wymagane praktycznie na każdym stanowisku, gdyż sprawne komunikowanie się jest podstawą efektywnej organizacji. Świadomość własnego stylu komunikacji i jego wpływu na funkcjonowanie otoczenia, a również zdolność jego kontroli jest niezbędna, by zostać zrozumianym, oraz rozumieć innych. Szkolenie jest praktycznym treningiem prowadzącym do wypracowania i przećwiczenia umiejętności koniecznych do efektywnej komunikacji. Metoda szkoleniowa bazuje na scenkach i symulacjach.

Obszar tematyczny:

Komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna, asertywność, mowa ciała, uważne słuchanie

Rezultaty:

  • Umiejętność kontrolowania komunikatów
  • Znajomość procesu skutecznej komunikacji i potencjalnych przeszkód
  • Asertywność w komunikacji

Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy podczas bezpośrednich kontaktów ze współpracownikami, podwładnymi, przełożonymi, klientami chcą lub potrzebują komunikować się efektywniej.

Wartość dodana:

Wypracowanie umiejętności kontrolowania tego, jak uczestnik jest odbierany i rozumiany przez innych.

Czas trwania: Zgodnie z potrzebami klienta

Dowiedz się więcej

Programy rozwoju biznesowych kompetencji osobistych

X